43 9 A. BESCHRIJVEND GEDEELTE. Het Voorbereidend Hooger-, Middelbaar- en Handels-Onder- wijs omvat de volgende scholen: Handelseursus aan 5-j. c. aan de 3e van-den-Boschstr. 22 (le H.B.S.); Stadhouderslaan 84 (2e H.B.S.); Waldeck-Pyrmontk. 5 (3e H.B.S.); het Stokroosplein 50 (4e H.B.S.); (H.B.S.-afdeeling van het Lyceum); de Vlierboomstraat 366 (5e H.B.S.) den Nieuwe Duinweg 6/14 (6e H.B.S.); de Raamstraat 28 (met literair-econo- mische afdeeling en 3e klasse met eindonderw^ijs), (7e H.B.S), Hoogere Handelsschool met 5-j. c.). twee Hoogere Burgerscholen voor meisjes, t.w.: H.B.S. aan het Bleijenburg 38 (le H.B.S. v. m.); Beeklaan 445 (2e H.B.S. v. m.). twee Gemeentelijke Handelsdag scholen met i-j. c., t.w.: Handelsdagschool aan de De-Gheynstraat 138 (le H.D.S.); Valeriusstraat 124 (2e H.D.S.). vier Gemeentelijke Handelsavondscholen, t.w.: de De-Gheynstraat 138; Raamstraat 28 Stadhouderslaan 84; Vermeerstraat 56. één Gemeentelijke Centrale School voor Machineschrijven, t.w.: aan de Bleekerslaan 11. a. Openbare scholen. twee Gymnasia, t.w.: Ie Gymnasium, Laan van Meerdervoort 57; 2e Bildersstraat 11. één Lyceum, t.w.: het Gemeentelijk Lyceum aan het Stokroosplein 50. zeven Hoogere Burgerscholen voor jongens en meisjes, t.w.: H.B.S. met VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. I. SOORTEN VAN SCHOLEN. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1042