43 10 Gebouwen. Leerkrachten. De gebouwen der gymnasia voldoen aan de daaraan te stellen eisehen. De ligging der gebouwen is gunstig. Aan het 2e Gymnasium werd met ingang van 1 September 1930 ontslag verleend aan W. Hoving als Zeeraar, J. Stam werd benoemd tot tijdelijk leeraar in de klassieke talen voor den duur der ziekte van Dr. Rutgers van der Loeft. Aan het le Gymnasium werd Dr. R. W. Zandvoort benoemd met ingang van 1 September 1930 en werd aan C. Jansen met ingang van dienzelfden datum ontslag verleend. b. Bijzondere scholen. twee Gymnasia, t.w.: Christelijk Gymnasium aan de Groot-Hertoginnelaan 8; R.-K. Gymnasium aan de Oostduinlaan 50. drie Lycea, t.w.: Nederlandsch Lyceum aan de Willemstraat 4040a; R.-K. Lyceum voor meisjes aan de Amaliastraat 1113, thans Lyceumplein 33; Vrijzinnig Christelijk Lyceum aan de Laan van Meerder- voort 72, thans van-Stolkweg 35. zes Hoogere Burgerscholen, t.w.: le Christelijke Hoogere Burgerschool met 5-j. c. aan de Po- pulierstraat 109; 2e Christelijke Hoogere Burgerschool met 5-j. c. aan den Bezuidenhoutsche weg 40; R.-K. Hoogere Burgerschool met 5-j. e. laan 50; Hoogere Burgerschool met 3- en 5-j. c. aan de Sweelinck- straat 17; Afd. H.B.S. van het R.-K. Lyceum voor meisjes aan de Ama liastraat 11—13, thans aan het Lyceumplein 33; Afd. H.B.S. van het Ned. Lyceum aan de Willemstr. 4040a. vijf Handelsscholen (dag- en avondcursussen), t.w.: Handelsschool met 5-j. c. aan de Sweelinckstraat 17; Handelsavondschool met 2-j. c. aan het Bleijenburg 38 (Han- delscursus voor den Middenstand); Handelsavondschool voor meisjes van den Dioces. R.-K. Vrouwenbond met 4-j.c. aan de Laan 27; Handelsavondschool met 4-j. c. aan de Langnekstraat 101 (Handelscursus van de R.-K. Middenstandsvereeniging „de Hanze”, afd. ’s-Gravenhage) Christelijke Handelsavondschool aan de Beeklaan 445. aan de Oostduin- VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Ha. GYMNASIA (OPENBARE).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1043