I 43 23 Toelatingsexamen tot de le klasse der H.B.SchoIen in 1930. Overzicht van de inschrijving, het onderzoek en de plaatsing. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Meisjes. B. C. 15 8 4 12 27 H.B.S. m. 5-j.c. Totaal. J. M. 62 454 287 105 (Ontleend aan het verslag over de werkzaamheden der commissie, welke in 1930 belast was met het instellen van een onderzoek naar de kennis van hen, voor wie toelating gevraagd wordt tot de eerste klasse der Hoogere Burgerscholen van de gemeente ’s-Gravenhage Toelatingscommissie 1930 uitgave J. B. Wolters U. M., GroningenDen Haag). Totaal ingeschreven candidaten Ingeschreven voor H.B.S. alleen Voor H.B.S. en Gymnasium Toelatingsbewijs van elders hadden Hiervan bedankten later voor plaatsing Zoodat geplaatst werden Teruggetrokken of niet opgekomen Zoodat onderzocht moesten worden Aan het onderzoek namen deel vóór de vacantie Toegelaten na schriftelijk onderzoek Afgewezen na schrifteljjk onderzoek Teruggetrokken na schrifteljjk onder zoek Zoodat deelnamen aan mondeling onder zoek Toegelaten na mondeling onderzoek Afgewezen na mondeling onderzoek In September nog onderzocht Hiervan trokken zich terug Hiervan toegelaten Hiervan afgewezen Zoodat afgewezen na onderzoek Zoodat toegelaten na onderzoek Totaal toegelaten Voor plaatsing bedankten Zoodat geplaatst werden 401 172 53 38 54 38 55 30 43 29 172 68 35 18 19 4 25 18 14 7 126 119 7 6 1 5 11 109 109 38 16 35 27 338 317 21 32 2 30 22 284 281 106 51 846 792 54 95 6 89 59 692 56 73 42 80 48 57 36 35 27 682 278 104 B: ingeschreven voor H.B.S. 5-j.c. CH.B.S. v. M. 508 475 33 63 4 59 37 408 61 27 34 3 0 2 1 70 97 122 17 105 112 51 61 3 0 2 1 113 159 189 22 167 273 136 137 10 1 6 3 244 420 509 55 454 Jongens B. 161 85 76 7 1 4 2 131 261 320 33 287 H.B.S. voor meisjes. 212 198 14 26 1 25 11 175 51 24 27 0 0 0 0 43 62 67 5 62 I Alge- •j- meen j Totaal, totaal. Geplaatst op de le H.B.S. met 5-j. c. 2e 5-j. c. 3e 5-j. c. het Stedelijk Lyceum de 5e H.B.S. met 5-j. c. 6e 5-j. c. 7e 5-j. c. le voor meisjes 2e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1056