43 24 Examens vóór de groote vacantie. J. KAMERBEEK. De voorzitter der toelatingscommissie in 1930, Toelatingsexamens tot de 2e, 3e, 4e en 5e klassen der Gemeentelijke Hoogere Burgerscholen te ’s-Gravenhage in 1930. Het toelatingsexamen voor de 2e klassen werd afgenomen aan de H.B.S. Stadhouderslaan. dat voor de 3e klassen aan het Gemeentelijk Lyceum; dat voor de 4e en 5e klassen aan de H.B.S. 3e v.-d.-Bosch- straat. De inschrijvingen hadden plaats aan de H.B.S. Nieuwe Duinweg. Eén candidaat kwam in aanmerking, om in September het examen voor de 3e klasse af te leggen, waarvoor hij slaagde. Volgens besluit van de vergadering van directeuren ge schiedde de plaatsing van leerlingen uit de verschillende hoo gere klassen der zg. erkende Hoogere Burgerscholen (afdeeling B) evenals het vorige jaar door middel van ondergeteekende en zooveel mogelijk overeenkomstig de wenschen der belang hebbenden. Zonder examen werden tot September 1930 geplaatst: VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Totaal. Geslaagd. Afgewezen. M. J. M. J. J. M. J. M. 2 1 n J. M. Totaal 160 n ■n n Ingeschreven candidaten. 3e 4e 5e Terug getrokken. 3 1 1 1 1 16 16 6 5 42 4 2 4 3 3 1 7 3 6 3 49 32 19 18 118 In de 2e klaasen n r> n Voor klasse 2. n n 3. 4. 5.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1057