43 28 (Staat I.) De volgende tabel geeft een vergelijkend overzicht van het aantal leerlingen in den normalen leeftijd in de ver schillende klassen van de Gymnasia, de Hoogere Burger scholen en de Openbare Handelsdagscholen. Als de normale leeftijd van de leerlingen in de le klasse van deze drie rich tingen van Voortgezet Onderwijs is aangenomen 12 jaar en daarbeneden; de normale leeftijd in de 2e klasse is één jaar hooger gesteld: 13 jaar en daarbeneden enzoovoorts. Gegevens omtrent de leeftijden der leerlingen naar den toestand op 15 Sep tember 1929 ontbreken, terwijl voor 1930 en 1931 gegeven wordt de normale leeftijd van het aantal leerlingen op 31 December naar hun leeftijd op 1 September. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. I. II. V. VI. 15,4 (17,6) 18,6 (8,8) 18,9 (19,4) 41,3 21,1 (11,1)26,8 (11,1)30,3 (11,1)45,8 n n n 1930 1931 1927 1928 1930 1931 48,1 32,8 40,7 48,4 65,7 48,- 48,7 45,7 41,6 58,- 40,4 45,3 40,6 53.1 37,2 54,5 38,5 36,2 34,4 65,- 43,8 58,3 31,3 53,8 31,1 55,6 35,3 43,3 31,2 46,6 46,4 53, - 52,5 51,4 44.4 55,7 53,9 62,9 51,8 66,7 54, - 25,7 30,8 25,- 50,8 42,6 37,1 32,4 46,5 61,7 39,1 1927 1928 1930 1931 31,6 23,5 29,4 43,4 47,3 25,- 42,9 32,- 41,4 65,9 30,4 48,5 36,1 30,5 49,1 43,9 38,9 44,7 38,3 32,- 42,4 53,2 50,- Jongens 15 Sept. 1926 w T) n n Meisjes n n n n Jongens 15 Sept. 1926 n r n Meisjes n n 31 Dee. 31 28,8 26.9 (30,6) 27,7 (30,8) 21,4 (8,3) 15,- (16,7) 17,8 (6'1) 36,4 (25,7) 24,- (10,3) 24,3 (13,2) 20,7 (6,-) 15,7 (19,-) 32.3 (40,-) 29,6 (24,2)25,8 (12,1)20,7 (13,-) 21,5 (14,3) 38.4 (44,4) 26,- (31,6) 26,3 (10,9) 21,8 (13,-) 18,3 (8,6) 33,2 39,3 36,2 25,9 'j 24,- (5,-) 30,8 (19,-) 53,3 39,1 32,6 28,5 (20,-) 25,9 (8,7)23,7 (11,1)43,3 36,7 35,1 32,8 23,7 33,- (21,1) 43,3 44.9 31,9 32,- 29,4 29,1 50,- Jongens 15 Sept. 1928 31 Dee. 31 Openbare Gymnasia. 31,6 29,3 49,2 44,4 29,5 24,4 45,8 41,9 38,5 29,6 Bijzondere Gymnasia. 36,8 43,- 46,- 64,9 51,6 58,5 Openbare Hoogere Burgerscholen. 2) 19,8 15 15 31 Dec. 31 15 Sept. 1926 15 1927 15 1928 1930 1931 Aantal leerlingen in den normalen leeftijd in pCt. van het totaal aantal. Klasse III. IV. 15 15 31 Dec. 31 A VOA 15 Sept. 1926 15 1927 15 1928 31 Dec. 1930 31 1931 Meisjes 15 Sept. 1928 31 Dec. 1930 31 1931

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1061