43 I 29 waarbij echter wegens de kleine aantallen, waaruit de percentages zijn berekend, toeval nogal eens een rol speelt neemt dus het aantal leerlingen in den normalen leeftijd bij alle drie richtingen van het Voort gezet Onderwijs van de laagste naar de hoogste klassen af. De verschillen tusschen de onderscheidene richtingen van het Voortgezet Onderwijs komen het duidelijkst tot uitdrukking door het aantal leerlingen in den normalen leeftijd van alle klassen te zamen te percenteeren op het totaal aantal leerlin gen. Deze verhoudingscijfers voor de verschillende jaren volgen hieronder. Behoudens eenige afwijkingen VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Klasse III. V. VI. I. II. IV. n r> 31 1931 Openbare Gymnasia Bijzondere Gymnasia b Meisjes r> b B B Meisjes b n b b 1927 1928 1927 1928 1927 1928 1930 1931 Aantal leerlingen in den normalen leeftijd in pOt. van het totaal aantal. 23,2 23,8 26,4 (5,1) 24,2 18,5 23,5 22,2 22,7 37,9 41,7 48,- 34,- 63,9 54,5 42,9 33,5 32,6 37,9 39,6 50,- 61,8 58,8 Jongens. 39,4 40,8 40,1 45,- 45,2 38,7 44,6 42,5 19,7 27,1 19,6 22,3 28,8 25,7 31,7 34,- 43,9 41,9 29,7 25,5 28,3 36,2 25,9 37,2 40,9 33,3 45,9 56,8 22,7 14,6 25,5 20,5 23,9 28,6 15,6 30,3 31,9 42,1 Jongens 15 Sept. 1926 B B 28,5 28,8 29,1 (6,9) 33,- 38,8 32,9 44,9 49,4 57,6 van het totaal. Aanvang cursus. 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1930/1931 1931/1932 1928/1929 1930/1931 1931/1932 Aantal leerlingen in den normalen leeftijd in pCt. Meisjes. 44,3 45,- 46,2 47,9 44,9 57,7 53,6 53,6 Tusschen haakjes de percentages voor No. VIL 22,2 27,8 22,5 (4,8)22’8 (3,1) 24,3 26,3 (-) 42,9 38,2 35,3 55,4 50,8 35,1 (28,6) 42,6 21.7 56,3 52,7 42,5 37,1 43,6 Openbare Handelsdagscholen. 15,2 24,6 17,5 15 1927 15 1928 31 Dec. 1930 31 1931 15 Sept. 1926 15 15 31 Dec. 31 Niet berekend wegens te kleine aantallen. Jongens 15 Sept. 1926 15 15 31 Dec. 1930 31 1931 15 Sept. 1926 15 15 w 31 Dec. 1930 31 1931 Bijzondere Hoogere Burgerscholen .2) 18,9 28,5 25,- (8.7) 25,6 (6.8) 24,8 28,6 44,3 26,7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1062