43 30 i Gem. Handelscursussen 1 Oct. 1926. Slechts met uitzondering van de Openbare Gymnasia in 1931/1932 zijn voor alle jaren en alle richtingen van het Voort gezet Onderwijs de verhoudingscijfers voor de meisjes hooger dan voor de jongens. Vooral bij de Bijzondere Hoogere Burger scholen zijn de verschillen belangrijk. Voorts zijn zoowel voor de jongens als voor de meisjes de percentages der Openbare en Bijzondere Gymnasia onder scheidenlijk hooger dan die voor de Openbare en Bijzondere Hoogere Burgerscholen. Het procentueel aantal leerlingen van de Handelscursussen, jonger dan 14 en ouder dan 17 jaar, vermeldt de volgende staat. Bijz. Handelscursussen 1 Oct. 1926. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. i) Tusschen haakjes de percentages voor No. VII. 31 9,9 31 r> i) 14 jaar en jonger. n n n n Meisjes. 30,2 1 1 1 1 1 1 1927. 1928. 1929. 2,5 2,3 4,3 3,8 8,1 6,9 4,3 2,8 29,9 30,7 31,4 39,6 46,3 44,4 44,3 53,6 1,5 1,9 2,7 1,5 8,7 7,7 3,5 4,8 4,- 3,9 4,7 6,3 30,9 30,8 27,2 20,7 22,2 31,1 33,5 37,4 31,6 30,3 33,2 34,- 18,8 21,2 22,5 16,6 15,9 27,1 42,7 38,3 46,2 40,9 49,2 39,- 1927. 1928. 1929. Jongens. 19,5 21,3(21,7) 31,9(25,-) 23,6(13,7) 29,9(15,1) 27,3(18,8) 33,2(22,2) 27,8(19,6) 34,5(21,1) 26,3 30,- 29,9 30,7 (4,7) 46,4(34,6) 30,4 (2,3) 48,4(28,6) 23,- 22,8 23,3 24,9 25,2 jonger dan 14 jaar. Aantal leerlingen in den normalen leeftijd in pCt van het totaal. Aanvang cursus. Openbare Hoogere Burgerscholen1926/1927 1927/1928 1928/1929 1930/1931 1931/1932 Bijzondere Hoogere Burgerscholen 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1930/1931 1931/1932 Openbare Handelsdagscholen 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1930/1931 1931/1932 van het totaal) ouder dan 17 jaar n n 31 Dec. 1930 1931 n n 31 Dec. 1930 1931 n n n n n w het totaal) M. Aantal leerlingen (in pCt M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1063