43 34 3) 3) 3) 3) 3) ui Ten aanzien van de gegevens betreffende de leerlingen, die voor de tweede of derde maal den cursus volgden, valt op te merken, dat sinds de invoering van het kaartsysteem met ingang van liet jaar 1930/1931 vollediger materiaal ter be schikking is gekomen. In voorafgaande jaren had een aantal scholen de vraag, of leerlingen gedoubleerd hadden, beantwoord voor den duur van het verblijf op de betrokken school, dus zonder rekening te houden met jaren, doorgebracht aan andere gelijkwaardige inrichtingen van onderwijs. Deze omstandigheid verklaart voor een deel de stijging van de percentages voor 1930 in onderstaande tabel vermeld. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Tüd- Openb. H.B.S. stip. J. M. J. M. J. M. M. Ie klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 13,7 2? 17.1 11,i 3,1 1926 1927 1928 1929 19304) 19314) 1926 1927 1928 1929 1930*) 19314) 15 Sept. 1926 1927 1928 1929 1930 4) 19314) 1926 1927 1928 1929 19304) 19314) 1926 1927 1928 1929 19304) 19314) Openbare Gymnasia. Aantal leerlingen voor de tweede of derde maal in de klasse in pCt van het totaal. 19,5 16,1 28,4 24,6 Bijzondere Gymnasia. 16,9 14,6 14,8 15,5 14,6 16,9 15,3 9,7 25,- 2,9 20,- 13,3 16,8 20,2 12,1 8,7 20,4 10,5 12,6 14,7 18.2 22- 9.1 25,3 16,3 20.3 23,6 39,7 15,7 28,9 18,6 24,7 20,6 24,- 23,4 5,8 13,6 13,9 14,5 16,9 16,4 8,8 5,2 11,9 9,2 9,5 13,6 17,1 5,8 13,6 7,5 11,9 8,2 16,2 12,9 15,1 11- 11,7 15,9 22,4 7,- 17,3 5,8 15,5 8,2 10,8 20,9 6,5 12,3 12,3 20,4 11,9 17,3 8,5 9,2 11,2 14,8 10,6 21,1 12,3 11,1 14,8 18,5 13,8 12,7 U,1 3,9 2,6 14.3 21.9 12.1 14,3 2.1 15.3 17,8 14,7 14,1 14,8 15,2 20,4 16,5 19,5 17,6 22,9 20,2 18,6 4,5 17,7 20,4 18,1 15,4 18,3 6,5 4,9 5,3 3,9 12,3 3,7 13,- 6.! 5.i 15,6 4,2 18,6 10,6 19,2 14,8 5,7 16,2 14,- 9,7 4,3 6,5 22,5 17,6 21,3 17,9 16,2 23,3 10,3 18,3 13,6 14,- 14,8 15,4 10,3 17,- 10,9 20,7 20,2 24,9 17,6 9,- 7,8 14,3 8,9 13,7 8,2 9,1 9,4 12, - 7,4 10,5 9,5 9,8 6,7 6.4 11,7 9,1 24,- 8,5 8,3 5,6 19,1 6,5 14,3 9,3 2,9 10,5 13, - 6,8 6,7 11,- 10,- 25,- 9,4 8,3 8,3 26,7 23,4 22,3 22,5 33,2 22,3 21,1 9,7 17,9 17,- 22,8 26,- 24,5 20,3 18,4 10,4 18,6 18,2 13,6 24,1 18,4 12,9 21,7 26,- 20,4 19,7 19,- 15,1 23,5 22,8 21,8 15,8 15.7 14,2 14,9 12,6 8,7 12,9 9,5 13,3 10,2 8,- 7,2 15,6 10,4 9,5 19,8 13,5 3,1 5,4 5,9 8,5 3,9 12,6 10,1 21,1 14.- I 13' I BUz. H.BJS. h Handelt J. I M. J. (Staat II A.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1067