43 35 ■gemeene Handelskennis 3) 3) 3) 3) Uit deze percentages valt behoudens een aantal uitzonde ringen, veroorzaakt door kleine aantallen de gevolgtrekking te maken, dat de verhoudingscijfers voor alle klassen te zamen, per richting van het onderwijs, in de versehillende jaren in het algemeen lager zijn dan die voor de le klassen. (Staat II B.) VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Openb. H.B.S. 1) Byz. H.B.S. 2) J. J. J. M. J. M. J. M. M. 6e klasse 22,2 3,3 2) Van No. VII alleen opgaven voor 1931. Tijdstip. Bijzondere cursussen. M. Totaal. M. Vr. Totaal. en Handelscorr. enz. Melsaardrijkskunde ‘tsinrichting Tijd stip. All- klassen te zamen. 15 Sept. 1926 1927 1928 1929 19304) 19314) 1926 1927 1928 1929 19304) 19314) Aantal leerlingen voor de tweede of derde maal in de klasse in pCt. van het totaal. Bijzondere Gymnasia. Openb. Handelsdagsch. 12,9 15,4 15,4 15,5 16,2 16,7 12,5 3,6 8,- 4,2 6,7 6,7 7,7 3,3 9,1 12,8 14.1 (10,8) 12.3 (16,4) 12.4 (5,3) 15.2 (20,8) 14,- (22,5) 13,8 7,3 16,6 14,1 16,8 10,9 17,4 16,8 6,3 2}- 6> 11,5 knografle 14,8 12,2 17,9 12,8 22,7 14,3 14,9 9,6 7,5 11,3 10,4 10,- 16,1 13,9 10,- 10,3 17,7 11,8 9,- 9,4 19,- 19,8 8,8 8,- 9,2 10,5 20,5 21,8 24,- 18,8 3.1 4,- 1,7 1,8 4,7 5,9 10,2 13,3 11,9 15,6 11,- 10,1 2,6 8,8 9,8 7,5 11,3 10,9 16,5 12,2 16,2 14,6 19,- 14,5 8,4 9,8 17,5 18,7 8,7 7,8 9,3 10,7 21,1 22,1 22,9 17,8 3,2 3,6 1.6 1,8 7,2 7,7 12,1 12,8 20,- 19,9 6,9 5,- 7,7 9,6 16,4 16,2 17,7 17,3 6,4 7,2 2,8 3,- 10,5 9,- 11,- 12,4 19,6 19,6 7,8 5,3 8,2 10,4 17,5 16,4 16,1 16,1 5,- 6,5 2,1 2,5 12,7 10,8 7,3 10,4 15,- 17,1 8,7 7,4 9,6 10,9 22,1 22,5 20,9 16,1 3,4 3,1 1,7 1,7 17,6 10,8 12,7 13,- 20,2 20,2 6,5 4,8 7,3 9,- 15,8 16,2 18,6 18,2 6,6 7,6 3,1 3,4 9,2 7,6 Aantal cursisten der Handelscursussen (alle leerjaren te zamen) in pCt. van het totaal aantal cursisten van alle vakken te zamen. Gemeentelijke cursussen. Vr. 1 October. gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 16,7 18,1 (12,-) 17,- (23,3) 18,9 (13,6) 21,3 (23,-) 21,- (21,1) 13,- 21,2 5,8 12,8 i) Tusschen haakjes voor alle klassen te zamen de percentages voor No. VII. ’I Niet berekend wegens te kleine aantallen. 31 December. KMerl. taal ■knsche taal enz. Bitsche taal enz. ■gelsche taal Behouden en Handelsrekenen. Openbare Gymnasia. M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1068