43 37 J 3) 3' Vergelijking van de percentages der bevorderden in de le klassen in het bijzonder met die voor de hoogste (examen)- VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. (Staat III.) J. M. J. M. J. M. M. J. M. 75,3 77,7 2) Tusschen haakjes de percentages voor no. VII. 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 75,1 72,1 76,2 74,8 78,9 Openbare Gymnasia. 86,4 77,8 86,2 80,4 70,2 75,7 77,8 66,3 76,7 97,6 88,6 85,9 Bijzondere Gymnasia, i) 64,9 89,4 84,3 75,8 76,2 74,8 72,6 73,2 Openb. Hoogere Burgerscholen. t) 78,2 (58,3) 71,7 (60,-) (70,-) (76,9) (55,6) Byz. Hoogere Burgerscholen. 72,9 81,2 79,1 86,9 88,3 Openb. Handels- dagscholen. 77,4 72,9 80,4 74,4 76,2 94,9 87.3 90,- 84,7 71,5 83,9 75,7 82,9 83,6 77,7 81,8 75,1 73,6 75,1 77,1 73,6 76,4 82,6 71,7 84,1 76,3 79,6 78,3 80,- 78,9 78,8 66,2 78,6 86,9 74,8 85,1 76,7 82,9 74,6 73,6 84,1 80,8 82,2 84,2 78,4 79,3 74,7 77,7 80,9 76,2 70,9 88,7 96,- 93,7 89,- 88,6 81,8 75,5 72,9 79,6 69,9 66,9 72,1 65,9 70,1 68,2 74,- 65,2 80,4 73,6 71,1 82,6 86,2 85,7 86,3 92,6 82,3 75,- 90,1 81,- 80,3 81,3 78,6 81,6 80, - 79,4 66,- 86,3 80,5 68,4 78,6 65,5 90,3 75,6 76,5 96,2 71,4 81, - 64,3 84,3 70,2 75,9 66J 69,8 82,3 79,5 68,9 61,5 72,2 61,2 84,7 66,7 72,9 72,1 69,8 67,6 79,6 82,4 75,- 75,8 88,2 80,- 87,2 93,8 79,3 88,5 83,3 93,1 66,2 81,6 76,7 85,5 84,7 75,- 76,8 80,5 86,- 89,7 75,6 87,1 77,3 92,5 91,3 65,4 80,7 83,3 83,1 85,7 85,3 81,- 73,1 83,- 89,3 3) 3) 3) 3) 3) 67,1 69,1 68,6 56,3 66,1 63,2 65,7 62,7 70,- 66,- 76,4 74,1 78,- 83,9 76,4 88,2 65,9 78,7 76,6 88,7 86,1 87,2 90,6 92,3 89,8 86,8 76,5 93,3 84,4 84,6 Ie klasse 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 Ie klasse 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 Ie klasse 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 le klasse 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 le klasse 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 Ie klasse 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 Alle klassen te zamen 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 Aantal bevorderde en voor het eindexamen geslaagde leerlingen in pCt. van het aantal bij den overgang of bij het eindexamen aanwezige leerlingen. 66,6 66,4 (73,5) 73,- 63.3 (71,4) 66. 68,- (69,2) 76,6 72,9 66.8 (66,7) 79,- (100,-) 73.8 (73,7) 78,6 (100,-) 72.4 (64,3) 78,7 (25,-) 71.4 (74,2) 80,- (84,6) 72.8 (91,4) 76,1 (100,-) 78.9 (83,1) 73,4 (75,-) 76.4 (86,8) 79,2 (86,7) 72.5 (67,3)82,6 (71,4) 72.7 (74,1)80,1 (71,4) 78.7 (91,7)80,4 (85,7) 83,3 (81,3) 78,6 (78,9) 74.5 (88,6) 76,9 (100,-) 72,- (78,-) 71,8 (93,3) 72,2 (76,9) 74,4 (88,3) 84,- (89,3) 88,9 (88,2) 89,1 (84,-) 86,8 (85,7) 80.9 (87,3) 85,8 (83,3) 86,- (85,7) 88,6 (93,3) 84.7 (85,5) 80,- (94,4) 87,5 93,3 73,3 96,9 89,3 J. 1) Geen opgaven voor 1926/1927 en 1927/1928. 3) Niet berekend wegens te kleine aantallen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1070