43 38 klassen en daarnaast met die voor alle klassen te zamen, doet zien, dat de percentages voor de le klassen voor het meerendeel der jaren zoowel voor de jongens als voor de meisjes (slechts met uitzondering van de Openbare Handelsdagscholen) de laagste zijn. Nopens het overgaan en slagen van de jongens en van de meisjes is opmerkelijk, dat van de 23 percentages voor alle klassen te zamen in de verschillende jaren, er 16 voor de meisjes hooger zijn dan voor de jongens. Bij de Openbare Hoogere Burgerscholen zijn de percentages voor de meisjes voortdurend gunstiger dan voor de jongens. (Staat IV.) VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. I. II. III. V. VI. 11,4 7,5 14,3 3,4 n Jongens 1926/1927 n n Jongens 1928/1929 n n Meisjes Meisjes 1926/1927 n n n Meisjes n T> n n Jongens 1926/1927 n n 1) Niet berekend wegens te kleine aantallen. 2) Tusschen haakjes de percentages voor no. VII. 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1929/1930 1930/1931 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 5,9 3,9 8,8 31,- 13,6 12,3 7,9 33,3 10,4 25,6 16,7 12,6 13,9 15,9 15,7 14,1 15,3 18,5 16,1 18,4 13,9 2,- 1,7 2,6 0,6 2,8 12,3 7,7 5,1 1,9 13,6 20,1 23,7 30,8 20,9 21,- 20,9 27,- 25,5 26,6 22,4 21,3 28,8 31,1 23,2 23,- 25,1 33,5 25,3 28,7 27,7 10,3 26,- 15,6 2,- 4,6 9,7 8,2 4,3 9,7 8,1 5,5 16,4 11,4 25,2 15,5 14,- 19,- 13,3 23,6 22,7 25,9 19,7 29,- 22,2 27,- 25,1 25,6 21,7 25,9 26,- 25,- 26,7 22,4 19,7 12,9 31,2 25,4 18,- 5,7 17,4 20,4 37,5 Alle klassen te zamen. 14,5 17,5 13,5 25,- 28,6 11,8 25,8 16,1 22,6 12,3 37,2 10,1 11,5 10,5 15,4 16,7 8,- Aantal leerlingen, dat de school verliet, in pCt. van het aantal leerlingen by den aanvang van den cursus. Klasse Openbare Gymnasia. 13,- 10,6 15,3 14,5 15,3 18,2 22,2 15,8 11,3 5,- 16,9 15,1 17,- Openbare Hoogere Burgerscholen. 19,6 (3,-) 20,8 (11,7) 22.5 (18,-) 19.1 (11,8) 18.1 (16,8) 21.6 (6,3) 23.4 (9,2) 21.5 (30,8) 21,5 (13,3) 22.7 (18,1) 11,4 9,4 6,8 22,9 16,2 11,6 19,4 15,4 10,6 Bijzondere Gymnasia. 10,3 3,8 3,4 3,1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1071