43 39 VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. VI. I. II. IV. V. n n n n Jongens 1926/1927 n n n 1VÖU/1UÖ1 Meisjes 1926/1927 n n n n Jongens 1926/1927 n n n Meisjes 1926/1927 T> 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 32,4 33,1 39,5 37,9 29,5 34,3 45,8 38,9 48,8 44,8 7,4 9,1 4,3 31,- 38,9 15,8 Alle klassen te zamen. 7,5 18,1 8,6 15,9 14,5 17,6 20,2 11,8 18,3 17,1 18,2 3,1 4,5 5,- 17,7 19,4 14,9 10,5 16,8 15,3 15,7 20,8 13,8 25,3 10,4 22,- 14,5 13,1 7,- 1,3 8,8 1,5 10,5 4,3 1,5 7,7 5,7 9,1 9,8 5,4 9,7 28,5 31,- 33,9 30,8 29,3 34,6 39,6 34,4 34,1 37,7 32,1 35,4 25,5 35,2 30,1 24,8 37,3 35,3 34,- 27,5 17,6 18,7 11,9 14,3 20,8 15,3 16,- 7,2 5,9 16,5 12,1 14,8 13,9 15,4 17,2 11,- 14,9 13,8 37,2 44,8 35,2 35,5 31,3 26,9 36,- 51,1 35,6 26,2 44,6 37,8 36,4 43,4 42,1 22,4 48,1 25,- 34,- 47,5 32,7 31,6 35,2 36,6 41,- 31,6 38,7 36,4 27,2 39,7 16,9 16,7 16,2 13,9 15,2 11,6 12,1 13,7 14,9 27,- III. Jongens 1926/1927 n n n n IVÖU/lïfÖl Meisjes 1926/1927 n n n n Jongens 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 n n n Meisjes 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 26, - 37,2 31,8 20,6 19,6 32,4 40,4 36,2 34,6 34,6 Bijzondere Handelscursussen. 25,- 27, - 21,7 31,9 23,- 20,- 12,5 13,8 36,7 13,5 Aantal leerlingen, dat de school verliet, in pCt. van het aantal leerlingen bij den aanvang van den cursus. Klasse 22,- 22,- 21,6 16,2 19,1 17,1 24,4 30,2 12,7 19,5 Gemeentelijke Handelscursussen. 19,- 21,4 24,4 19,2 16,9 41,5 28,6 17,9 27,3 17,9 Bijzondere Hoogere Burgerscholen. 10,5 16,9 8,8 11,4 18,7 32,- 17,2 12,1 21,3 19,6 Openbare Handelsdagscholen. 21,6 22,9 11,2 6,9 21,8 23,8 18,8 24,2 20,- 25,5 6,6 1,6 15,3 20,2 16,5 23,6 16,7 9,5 18,3 21,6 13,6 17,9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1072