r 43 41 Bij de Hoogere Burgerscholen en de Handelsdagschoien zijn de percentages voor de meisjes veelal wat lager dan die voor de jongens. Bij het dagonderwijs verliet de school, gerekend over alle jaren, wegens onvoldoende vlijt of vorderingen meer dan de helft van het totaal aantal vertrokkenen. Bij het avondonderwijs zijn de percentages veel lager. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar. Jongens. Meisjes. Te zatnen. Openbare Gymnasia. Bjjzondere Gymnasia1). Openbare H. B. S.2) Bijzondere H. B. S. Openbare Handelsdagschoien Gem. Handelscursussen Bjjz. Handelscursussen i 72,7 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 Aantal leerlingen, dat de school verliet wegens onvoldoende vlyt of vorderingen in pCt. van het totaal aantal vertrokkenen. 87,- 63,8 82,2 75,7 62,9 84,4 62,- 85,- 75,4 63,3 71,5 77,8 59,6 25,2 54,- (39,1) 46,5 (43,5) 43,2 (62,5) 60,- (51,2) 51,4 47,7 61,7 69,4 56,4 56,7 68,5 56,6 57,9 75,- 11,7 17,3 12,9 10,8 15,6 31,5 27,- 37,6 25,5 39,8 89,4 65,5 78,7 75,9 62,5 83,3 50,- 36,3 31,3 50,- (33,3) 40,4 (25,-) 37,6 (10,-) 52,3 (15,4) 59,5 35,5 31,5 38,8 34,5 52,4 34,6 60,6 45,5 74,4 7,3 14,6 7,4 6,4 8,6 23,2 5,7 19,3 9,5 18,5 73,6 55,2 27,8 52,3 (38,5) 44,1 (38,7) 40,8 (50,-) i 56,5 (42,9) I 55,6 43,8 50.7 59,2 50,5 55,7 59,6 58,1 53.3 74,7 10,3 16,3 11,- 9,2 12,5 28,6 20,7 29,1 19,4 31,6 Voor 1926/1927 en 1927/1928 geen opgaven. Tusschen haakjes de percentages voor No. VII.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1074