43 43 I Van 76 leerlingen (51 jongens en 25 meisjes), die in 1931 het einddiploma behaalden, was het aantal leerjaren daarvoor be- noodigd niet vast te stellen; hiervan volgden er 50 eerst een aantal jaren U.L.O. en daarna Middelbaar Onderwijs. Welke klasse bij het U.L.O. deze leerlingen verlieten en in welke klasse bij het M.O. zij werden geplaatst, vermeldt het volgende overzicht. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Klasse. Aantal. Meisjes. 1 50 10 4 13 10 9 4 Vrouwen. Gemeentelijke cursussen. 76,8 79,5 83,2 86,5 83,8 73,- 72,1 77,6 80,8 75,6 Bijzondere cursussen. 80,2 84,5 87,4 82,3 83,3 70,2 72,3 90,4 Niet berekend wegens te kleine aantallen of geen candidates 89,1 I 84,1 1 2 3 4 8 6 18 18 2 8 3 1 9 1 3 85,2 87,6 67,9 70,- 74,5 76,1 88,3 52,6 Meisjes. 3 100,- 92,1 95,- 90,5 81,5 80,4 100,- 90,4 92,5 50,- 87,5 70,4 75,- 90,5 83,3 70,8 100,- 70,6 73,7 58,3 89,5 65,2 86,4 94,7 90,- 92,3 82,9 85.3 97,1 84,6 84,8 87,5 80,5 84,7 78,3 85,7 58,3 66,7 88,9 57,9 68,8 100,- 66,7 73,3 87,5 76,5 82,1 81,3 94,1 90,9 76,3 74,- 75,- 73,7 59,4 70,- 88,9 76,2 70,- 46,7 72,7 78,6 64,3 92,- 87,5 100,- 90,9 80,- 83,3 75,- 54,8 92,6 100,- 75, - 80,8 76, - 83,1 92,4 87,5 76,- 69,- 89,6 80,9 '1 69,6 70,- 77,- 95,- 75,- 90,- 84,2 78,7 98,2 85,7 2 4 3 100,- 100,- 82,8 78,3 90,5 84,3 74,1 81,5 84,9 82,8 82,8 80,- 84,9 88,5 60,9 82,2 75,9 94,5 63,8 84, - 81,4 100,- 88,9 85, - 72,7 4. Jongens. Meisjes. 2. Jongens. 5 2 3 Aantal leerlingen der Handelscursussen, dat aan het einde van het schooljaar slaagde, in pCt. van het aantal, dat examen deed. Mannen. 1926/*27 j 1927/’28 1928/’291 1929/’3011930 ’31 1926/’27 1927/*281928/’291 1929/’3011930/’31 neene Handelskennis rlandsche taal enz.. Bche taal enz Jche taal enz Ische taal enz houden en Handelsrekenen lelsaardrflkskunde sinrichting Geplaatst bij het M.O. in klasse 3. Jongens. vakken te zamen neene Handelskennis rlandsche taal enz. Jche taal enz lche taal enz Ische taal enz houden en Handelsrekenen elsaardrijkskunde inrichting (■Staat VA.) Gekomen van U.L.O. vakken te zamen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1076