43 46 STATEN. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. IX: 2e H V: 5e VI: 6e VII: 7e VIII: le I: II: III: I: II: I: II: 2e III: 3e IV: 4e Openbare Hoogere Burgerscholen. le H.B.S. met 5-j. cursus, 3e v.-d.-Boschstraat 22. GYMNASIA, HOOGERE BURGERSCHOLEN, HANDELSSCHOLEN EN -CURSUSSEN. De inrichtingen van onderwijs zijn in de staten A en I tot en met VII op de volgende wijze met Romeinsche cijfers aangeduid: Openbare Gymnasia. le Gymnasium, Laan van Meerdervoort 57. 2e Bildersstraat 11. Afd. Gymnasium van het Gemeentelijk Lyceum, Stokroosplein 50. Bijzondere Gymnasia.1) R.-K. Gymnasium, Oostduinlaan 50. Christelijk Gymnasium, Groot-Hertoginnelaan 8. III: Afd. Gymnasium v. h. R.-K. Lyceum voor meisjes, Lyceumplein 33. IVNederlandsch Lyceum, Willemstraat 40a. VVrjjzinnig Christelijk Lyceum, v.-Stolkweg 35. met 6-j. met 5-j. cursus, Blejjenburg 38. met 6-j. cursus voor Meisjes en Middelbare Meisjesschool met 5-j. cursus, Beeklaan 445. Bijzondere Hoogere Burgerscholen. IR.-K. H.B.S. met 5-j. cursus, Oostduinlaan 50. II: le Christelijke H.B.S. met 5-j. cursus, met A en B afdeeling, Populier- straat 109. III2e Bezuidenhoutscheweg 40. IV: Afd. H.B.S. met 6-j. cursus v. h. R.-K. Lyceum v. meisjes, Lyceumplein 33. V5-j. met A en B afdeeling, van het Nederlandsch Lyceum, Willemstraat 40a. VI: Afd. H.B.S. met 5-j. cursus van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, v.-Stolkweg 35. VII: H.B.S. en Handelsschool met 5-j. cursus, Sweelinckstraat 17. Openbare Hande 1 sdagscho 1 en. I: le Handelsdagsehool met 4-j. cursus, De-Gheynstraat 138. II: 2e Valeriusstraat 124. Gemeentelijke H and el sc ursus sen. I: Gem. Handelscursus met 4-j. cursus, Raamstraat 28. II III: IV Stadhouderslaan 84. Waldeck-Pyrmontkade 5. (afd. H.B.S. van het Gemeentelijk Lyceum), Stokroosplein 50. Vlierboomstraat 366. Nieuwe Duinweg 614. met A en B afdeeling, Raamstraat 28. cursus voor Meisjes en Middelbare Meisjesschool Stadhouderslaan 84. Vermeerstraat 56. De-Gheynstraat 138. Bijzondere Handelscursussen. IHandelscursus v. d. R.-K. Middenstandsvereeniging „De Hanze”, afd. ’s-Gravenhage, Langnekstraat 101. II: Handelsavondschool voor meisjes v. d. R.-K. Vrouwenbond, Brouwers gracht 28. III: Christelijke Handelsavondschool, Beeklaan 445. IVHandelscursus voor den Middenstand, Bleijenburg 38. 1) Indien alleen I en II worden vermeld, zijn de gegevens voor de derde/overige inrich- ting(en) onderscheidenlijk begrepen in die van no. IV der Openbare en nos. IV t./m. VI der Bijzondere Hoogere Burgerscholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1079