-i Hl 3 1=1 1 1 43 rn r 48 1| H -H 2 i 2 1H 1 e ’i I I I H-1 161 -I 1 Hl 33 i r i i I F -I I. Aantal jongens en meisjes op 31 December 1931, verdeeld naar den leeftijd op 1 September 1931 en naar de klasse, waarin geplaatst. 2l H - I -•Hl 5| 7| 14 VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 16 17 Toti j. m. 11 2e klasse. 8| 2l 1 7 5 1 3e klasse. 1 4e klasse. I 1 ■H 3 1 1| 3 6 1 1 1 1 1) Waaronder 1 van 9 jaar. i n m. i I II III I II III I II III I II 111 I II 5 2 5 10 6 4 Openbare Gymnasia, le klasse. 2 1 1 4 9 7 6 2 6 3 3 2 1 8 7 5 1 2 12 jaar. 5 3 5 21 jaar. 4 3 23 jaar. -20' 18 I H 22 jaar. 26 21 11' 15 K 44 1 1 9 6 _4 19 2 2 4 9 7 22 22 18' 55 11 jaar. j. Im.l j. lm. 13 5 6 24 6 3 1 14 jaar. j. 1|- “25J en ouder, j. |m. 31 41 1 3 2 |15 lil 6 5*)|15 9| 13| 9 7'1,30 20 23 31 -70 20 jaar. j. |m. j. |m. j. I I I 1 I 18 jaar. j I m. I m. j. 15 - i -• jaar. jaar. jaar. m. j. m. j. 11 3 2 3 9 jo 27| 5e klasse. 7| 3 4 3 4| 15| 6 1 2 1 7| 4| 20| 12| 20 1 3 7 5 10| 15 10| 11 6 17| 7| 5| 1 3 - 11 7| 9| 2 1 1 6| 11| 4 13 jaar. j. I m. jaar. j- |m. I I I 5|-| 2 5 3| 24 jaar. j. |m.| j. |m. I I I I 4] 3| 1 2 3 2 1 4' tl- 1 11 8 3' 12 1 2 71 7| 10 10; 17| 17| 13| 9| 6| 31 3] 1' 2' 2 4) 5| 22| 13| 22 6e klasse. 6 I—4l 5| 2 1| 2| 12 9 8 6 23 18| 11| 6| 2| 3 Alle inrichtingen en klassen te zamen. 9 7>)'35l27| 44| 38| 47| 31| 43| 51| 53| 54| 53| 50| 28| 21|13| 5| 4| 1| 1|—2|-|-|-|-|-|-|-| 331

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1081