E -l=-H= -I 43 .1-1-1 ‘I 1 49 -I I -I -l-l-l 49| löllöl 3| 4| 4|-|-|-l-|-|-|-|-|-| 2I<5| e| 7e| 26 I 8o| 2ï| I—I-H-l—l—l l-l-l -|-|- -I--H-- 3e klasse. 4| - I I 7 TT I I I 36 l-l-l 98 Im.l 61 I I I I I I I i i i 48 i 11 -1 -1 “I 2H|-|- 2 2| 3| 2,— 1 1 i I 381 - -25 j 4 8 9 4 “al .1-1 17| -| 141 1 5| 2| 12| 5| 10| 3| 6| 1| I I i i - I I i T VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 20 Totaal. 5 2 3 4 I 2 5 1 9 1|- 1 5 3 1 1 6 24[ 49 475 179 1 1 1 2 i_i1 1 7| 4, 9 9 7 4 12 8 14 6 2 4 6 7 7 6 8 2 1 4 4 2 2 2 16 7_| 86 3—1 29| 13 jaar. 12 6 9| 5! 1 61 19 36 i|-1- 41 28 69 I 11- I 1| 9 27 9 20 Gó 2| 2 14 7] 2.42| 5| 38 6ö| 3s| 5o| 10 7 13 30 14 14 2 3 4 1 Ï0 17| m. 2 2|-| 2| 1-|-|-|-|—|- 1 1 I 62 Alle inrichtingen en klassen te zamen. 7s| 40] 24 jaar. i I 30 23 jaar. j. lm. j. 19 jaar. I j. 'm.| j. |m.| j. |m.| j. 1| 4|-| 18 jaar. j- Hl- Bijzondere Gymnasia. Ie klasse. U jaar. j. j m. 21 22 I jaar. jaar. jaar. 5 6 7| 25 24 I’2 12_| 61 1 1 4e klasse. 1 - 5 - 1 3| 8| 2 20 I 16 16 ÏÖ(T ®°- V alleen 3e en 4e klasse. 1 1 2 3 1 8| 1| 27| lli 26| 8 3 1 4 1| 9|15137 3 8 3 _8 221 31| Ï9| 17| 11 jaar. j. |m.| j. |ni.| j. I 1 3| 5| 4 2| 16 jaar. I j- j m. - I 9 1 5 4 4 4 m. IIII I 12 j jaar. j 15 I jaar. j. m. I i 1 22 2 L 4 25 4 - i 5 24| 3| 11| 1| 25 j. en ouder. j. |m.| j. m. 5|—l28l—I 25l I 13| 6| 61 111 6e klasse. 31-1 9|-l 8|-| 3| 1| 2 2| lil 2 4 I 4 5 8 3| 13 10| 24| 10 11 1—1 22| 3 2 1 7 5e klasse. 6| j 8| 21 3 6 9| 18| 12| 16| lï~ 16| 17 jaar. 3- I m.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1082