=1=1 -N= I t -H 1 1 1 1 I I I 43 43 -l-l-l 11 -I- -l-l-l -110H -I-I-I-I-I-I-I-I-I -H-H-l-H-H ll-l-l 4I V0! 51 50 -I- ■l-l-l- l-l-l ie -I 1 1 II l I i-l-l-l-l- 2I- -I- l j- l 8 II 3| - I - I—I—l-rir> I i isl 8j 14| 17) 9124112I23I I T55~- i i I I I I I i I I I I I I II i I T“i i VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Vervolg I. 21 20 19 18 21 22 23 24 Totaal. m. m. 5e klasse. 1 1 1 1 6 1 1 9 1 36j4öj 25 26|io|io| 1| 2) 1 5 353 2 Ij I 169 |103 3 55 6e klasse. 1 1 2 11 5 De inrichtingen en klassen te zamen. 116 1|—11268 |750 238' 5 9 VII. 1 1 Onderbouw en Wis- 21 1 1 1 4 1 1 2|- 41 1 1 1 8' 23 22 61 27 9 32: 2| 5| 1 172 3! 40 7 Literair-Economische (A) afdeeling. 1 1 1 1 6, 3 11 19! 1 4 1| 1 1 93 31 7 3 j. i 2 1 1 j. m. 1 1 3| 2] 1| 1 1 9 7 7 1 7 8 1 1 1 6 3 8 2 2 8 7 1 1 o 1 3 6 9 5 3 5 2 4 1 1 13 9 11 10 6 1 1 1 16 4 1 15 7 5 3 8 11 12| 2 2 1 1 4 49 1 44 40 44 26 26 8 25 I II III IV V VI VIII IX 3 1 2 7 1 2 1 2 10 4 4 9 8 11 7 7 12 1 1 3 1 8 11 1 7 3 o 20 jaar. jaar. I jaar. I jaar. I jaar. 9 10 18 1 2 12 jaar. 7 7 17 jaar. 12 jaar. 13 jaar. 14 jaar. 18 jaar. 19 jaar. 11 1 45 38 55 20 14 6 9 4 6 6 1! 2| 1 3 16 6 17 14 7 11 3 Si 3! 3i 3i - 2! 3t il. h’ 81 8l 6 18 6 13 20 11 3- 5 2 3 11 1 1 6 9 4; 11 1 1 4 5 1 i|— ïi 43: 61 11 I jaar. j j. m.l -I l'i I 45 -j 6’ -I 31 -I 5’ 3 3 I II III IV V VI VIII IX I II III IV V VI VIII IX 22 30 19 27 13 31 1 8 5 1 3 3 10 10 3 4 5 13 5 7 16 11 17 21 19 20 9 24 4 5 1 2 2 3 2 3 4 2 9 3 3 3 3 1 12 1 14 7 3 3 21 4 15 2 6 28 24 I— 5 -I— 5 1 I 14 I 22 en Ton ouder.! j. m.| j. 1- 8|- 12 5 8’ 12: 3 3 5 2 2 5 10 16 39| 3o| 56| 46| 53! 3o|29|12jl3| 59 49 120 76 2 3 2_ 59| 3ö| 28] 111 5 2 2 2 9 6 2l 11 5| 11 2 10 7 4 13 lil 5 4 10] II 27 1 4 8 4 5 7j I 14 7 io| 2 5 9! -- 27| 17 11 1 3e klasse. I 31 4e klasse. 8 l 8 8 I 12 8 9 2 14 11 6 7 5 7 4 1 2 - 3 2e klasse. 25 j. en ouder. j- |m.| j. m.l j. lm. j. |m.| j. |m.| j. |m.j. m.| i I I I I I I I I I i I I i I -I- ii in iv 1— V VI- VIII ix I 11 lip 73 ._>n 4| 1 13 jaar. j. I m. 5 10’ 2 4 1 3 1 j. I m. 3 4 2 4 4 4 8 141 io| 5| 6o| 43 lio| en Natuurkundige (B) afdeeling. |_|8« 3 1 8] 1 16 o 2 16 3 3- 1 1 3s| 4| 6 16 jaar. j. m. 5— 9| 6 6|14| 1) 7| ■|238 153|230|127 162|126|139l 81|«4{ 49|4o|12|io| 1| 2| I jaar. m. j. m. I 18 19 I 20 I 21 I 22 23 I 2-1H I jaar. jaar. jaar. I jaar. jaar. 1 jaar. I jaar. j I j. 'm.l j. Im.| j. m. j. |m. j. Im.| j. |m.| j. |m. 8' 4 41- 3j 2l 5| j. j m. j 7 9 5 13 4 11 6 8 II 4! 11 19) 3I 11 I jaar. j j. m. j. m.l 19 22 17 27 16 19 I 18 41 5! I-L-I 54| 55 3! 17 jaar. j- m. I i I 2 1 4 10 7 8 5 9 7| 14 4 2 3| 6 14 - 12| 56| 49, 101 I 3| 2, 6 2 1 6 26 28) 50| 19 3 6 2 23 1: 16 21 12 I 1 1 1| [3241 103 64|142| 62 j- m. I Openbare Hoogere Burgerscholen. I—VI, VIII en IX. Ie klasse. 14 15 jaar. jaar. m. j. I m. I 16 jaar. j.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1083