lï =i= -I— I I ztt |J I 43 43 I -I -I a 13 i 52 53 I I -I—I— |- -I- H I— -1-1-1 I 24| 2 J. w. h - -- l-l-l-l 3 -H-l-l-l-l -l-l-l-l-l 1|-| 1| 2|—|—1_| F F 1 1 I i 11— -Iji Zpéi F L2- I r F f- |- -I- - - H 1| 3| I F III! i i I *1 - I "I -i 5- 2— 11 I jaar. “F i I I I I I I I I I - -1-1 1| 4| i F i i i i i i i i i i i i i F- VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Vervolg I. 12 20 21 19 20 21 i Totaal. Alle afdeelingen te zatnen. 5e klasse. 4 1 4 9 8 4| 1| 19| 3| 22 6| 28 10, 36| 9 I 6e klasse. IV - I 4 2e klasse. VII. Natuurkundige (B) afdeeling. o 2 1 2 24| 2| 22 2 2 8 1 3e klasse. Handelsschool-afdeeling. 11 6 - Alle afdeelingen te zatnen. 2 1 4e klasse. 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 8 1 32 22 3 21 3 37 6 33 174 4 8 7 7 2 1 1 1 21 3 8| 3 1| geen 5e klasse. 1 Ij 3| 1 2 1 1 1 1 1 1|_- 1|- 1 4 m. 1 19 2 2 6|— 7 7 2 2 17 95 - lj- 4) 5|- 1 3 1 1 6 1 8 2 2 3 1 2 7 1 1 1| 1 1 1 5 1 1 7 I II III IV V VI 19 11 16 11 10 17 11 9 4 51 25 1 4 5 6 3 7 4 13 7 75 8 10 2 1 1 1 4 3 7 9 19 20 12 26 21 11 1 4 9 o 2 o 3 3 1 9 4 5 Ij 2 1 .1 45 1 5S 7 1 8 6 7 4 11 14 8 5 1 6 1 3 10 19 8 11 19 1 6 1 6 1 6 18 38 56 6 4 10 1 II III IV V VI I II III IV V VI 10 2 13 2 10 1 2 1 1 1 6 16 jaar. 6 5 I 5| 18 1 1 10 11 35 27 20 22 8 1 15 19 5 5 18 1 4 1 2 1| 2' 3 4 1 kl 1 11 16 8 3 71 61 3! I II III IV V VI 12 jaar. 22 jaar. 20 16 19 13 1 10 39 3 5 1 03 59 39 Bi II V 1 3 13 44 32 34 51 3 2 4 7 5 8 3 10 4 5 7 3 5 11 1 27 16 3 4 4 24 7 1 1 13 12 10 2 2 2 3 1 4 4 7 13! i 5 13 7| 16j29j 8i Bijzondere Hoogere Burgerscholen. I VI. Ie klasse. 6 13 1 19| 1 I— 7 4 62| 11 3 2 4 1 1 11 9 3 70 15 jaar. j. m. 4! 8 6| - j. I m. 2| 2|-| 2 13 jaar. I 3- I m. ii jaar. jaar. j. jm.| j. lm. I i 31 13 9 59 - 59 4i 36 I 29 13 I 37 I 245 ■- 17 jaar. I j. I ni. ie: 19 12 9 20 3 1 8 1 - 6 4| 2 lij 7’ 2| 20| 2| 26| I 51 |-| 30 - list I 22 3! 24 6i 14 13 111 19 7| 13 39 92 4 2 Iï| 10 65 11 2 33| 23 11 3 2 5 4 25| 37| 12 20| 5| 1| 1 3 22j 16| 31| 14| 2Ï|' 13 jaar. j. m. I j. 3 16, 21 16 40 16| 56 18 I 19 jaar. I jaar. j. m. le kl. 2e 3e 4e 5e I 4.' I 69 -j 5- 265 I) No. V1 24 f '26 i’ - 'ouder. j. |m.j j. |m. 3 4 7 4 1 50 109| 37j 37| ÏÖf 16 jaar. j. m. De inrichtingen en klassen te zamen. 15|22|92|60|176| 82|188| 77|173| 64|161| 53| 87| 32| 46| 14|14| 2| 4|-| 1| 1|—1-| 957 |407 121 i 13l 4 3 14 jaar. m. j. 23 24 jaar. jaar. |0U1jerJ j. |m.| j. |m.| j. |n>.| j. I I I I 1 Q O i Q 4 A I j. m.j j. j m. j i| 1 - j 10 1| 11 6; I 3i—I 9' 3 7 11 2|-| ll-l 3;— I li 2|—I 7jl3| 1| 4— 20 21 22 23 jaar. jaar. jaar. j jaar. j. |m.|j. |m.|j. |m.| 3: 11 3 10 - 6 - 1 5| l 5 12 3 8 7l 1 3 i 8 71 6; 1 3 2 8 -I 14 44 32 16 13 118 2 1 - 11 11 I 7i - 1| 1| 1| H| 1 2 2 1 1 1 8| 21 2 2 17 3i 2’ 12 13 11 3 _1 2 15|22| 80 14 jaar. j. m. 16 I 17 18 j jaar. I jaar. I jaar. jaar. I jaar. jaar. m. I j. i m. 3. m. j. |m.| j. |m.| j. |m.| 3. |m.| 3. Onderbouw en Wis- en 3 1 6 1 2 30! 58| 13| 7|

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1084