I V'2 I -l-H Al -F 5H 2I- »l 11 I "I15 I Vr' 43 43 I j- I N 11 Lil i r~ 55 54 s; n r -LI I I - I i I I 3 I M I r I I 8 I - T I I I 10 I I i 12 51 I 63 15 I 1 1 I I J- I 1 i 16ïi 11» 105' I FH ~FÏ i 3 i 4 i 112 I j- I I VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Vervolg I. 21 22 23 24 Ta Totaal. j- m. m. 20 6 10 15 2 I lOi I 9 I 2e klasse. 42 2 1 2 6 1 1 2 6 10 j G 2 3 23 11 I 26 15 1 I 5 2 12 6 2 3e klasse. 4 5 3 I 6 1 1 16 1 51 1T 4 j 1 7 6 4e klasse. 2 7 1 •1 1 1 54' 23 7 5 1 een Alle inrichtingen en klassen te zamen. 7 2 17 Te zamen. M. Vr. M. M. M. Vr. M. Vr. M. m. m. ni. m. Gemeentel ij ke Handelscursussen. 278 103 I 13 I 2 37 108 7 30 202 12 3 1 4 1 2_ 1 I m. 3J 7 1 7 5 19 1 1 3 32 I II 5 21 4 14 1 1 4 2 1 1 II I II I II 14 9 13 13 13 4 6 4 4 5 5 13 5 10 6 5 4 3 41 23 20 1 6 6 5 4 o 2 16 38 40 19 16 28 20 12 4 9 i ii in i ii in i ii ui Handels- en verzekerings kantoren. 23 50 181 46 5 32 83 Notaris-, advocaten- en accountants kantoren. 3 5 15 Winkel zaken. 2 2 20 20 jaar. 19 134 27 5 137 124 21 137 24 22 13 jaar. 24 15 jaar. 16 jaar. 17 jaar. 18 jaar. 19 jaar. 3 1 10 I II III IV 1 II III IV') - 15 I - 4 2 18 jaar. 16 jaar. 18 jaar. 15 jaar. 17 jaar. 7 17 4.Ï 51 3 - I 2 Totaal aantal leerlingen. 8 I 15 I - j 35 6 1 15 I 2e 3e 4e 19 jaar. 95 I I I I— 4 i ]- 20 jaar. 11 jaar. 12 5 21 jaar en ouder. 4 9 7 17 25 44 3 10 17 2 15 17 19 - 3t 33 12 4 5 4 35 37 24 2 25 3 28 19 3 36 12 I 10 3 1 25 Tj jaar. jaar. I jaar. jaar. jaar. jaar. ol“erJ j. |m.' j. |m.| j. |m. j. |m.| j I I I I I I I I 1 2 I 3|18| I I 8 1 9 17 8 8 51 25 354 j_4 14 16 16 23 I 33 20 3e leerjaar. 6 i 12 jaar. j. |m.| j. 17 j 16 j 23 9 2 29 40 42 42 28 50 I 10 I 28 I 65 I 25 56 16 jaar. I 6 26 41 I 17 i I 27 61 87 91 le leerjaar n n n 65 I 1 1 4 I I 18 I 10id 23 4 - 4 I 4e leerjaar. 14 20 24 j M. Vr. Gemeentelijke Handelscursussen. I t./m. IV. 42 j 14 9 7, 4’26)23! 69 I 28 69 2 6 12 m. 1 1 I 3 t 7| 4 21 21 46 16 j 25 j Rijks-, Provinciale- en Ge meentelijke bureaux. 3 I 23 9 13 I 60 - I 43 1 I 14 - 1 74 53 6 5| Zonder betrek king. 61! 134' 397| 282 1112 j 15 jaar. j- i ni. Openbare 34 34 |195 |169 17 jaar. j. m. I j. 21 jaar en ouder. I m. I 1 1 6 1F[ i 1 Vr. I 9 10 4 I 5 2'13 lij 2 2! 8 10 1 - j 10 2 2 - 49 I 29 14_ 63 21 i 12 24 14 j. |m.l j. |m.] j. lm. 1 i i 1 1 i 1 ÏT Handelsdagsc holen, le klasse. I 29 11 j 16 56 1 m. j. I I - I J- m. I I 7 - 13 4 2 I 2 m. j. 14 jaar en jonger. j. m. I 14 j |~65”[ m. j. j- I m. 14 jaar en jonger. j. m. Alle leerjaren te zamen. 37 22 82 48 98 85 |113 76 93 53 30 21 13 10 13 7 I 60 I 25 I 42 i 49 I 60 I 42 I 453| 226| 26 j 91 479, 317 Bijzondere Handelscursussen. 16 m. j. I m. 196 16 - 3 42 6 i 116 m. I j. 25 21 2_ 6 23 31 J- I Bijzondere Handelscursussen. le leerjaar. 2 - I - 2 I 1 I 2e leerjaar. I 3 6 951 10[ 19 1211 18 2261 43 4 5 1 Diversen, i Vr. M. Vr. 14 jaar. j. m. j. n>. I 3 1 6 Alle cursussen en leerjaren te zamen. 25 I 28 I 54 I 34 96 56 87 40 49 54 30 19 13 16 43 35 |397 |282 0 Alle leerjaren te zamen. IA. Aantal leerlingen der Handelscursussen op 31 December 1931 met betrekking, verdeeld naar den aard van het bedrijf van den werkgever, en aantal leerlingen zonder betrekking. 7 11 9 14 19 20 m. j j. 2 4”!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1085