3I- f: 43 43 1 191 I i- I m- 1 i 56 57 Aantal leerlingen op 31 December 1931 in elke klasse, onderverdeeld in ha HA. 1 ri j. I j. I I j- I j. I T - - 2 - 4 Ke voor de eerste maal dan wel voor de tweede of derde maal den cursus volgden. r 13 15 I a 37 i I I 3 I - 14 I j. I m. I j. j ra. j j. j- I m. I j. I i i EI 9 5 I J- I m. I j. I i I I i 12 i j- I VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 3e klasse 2e klasse 4e klasse le klasse 5e klasse 6e klasse Totaal j. m. j j. m. m. m. m. j- m. m. m. m. m. m. m. O p e n bar jymn asi a. 3 1 ■8 46 13 46 9 36 36 8 Te zamen 6 13 8 59 11 56 43 3 - 5 49 1 38 284 237 47 48 1 B ij z o n den Ij m n a s i a. 1 1 6 3 3 11 1 11 1 8 1 1 1 3 7 Te zamen 52 6 I 16 11 3 1 6 83 11 I 15 5 56 33 3 5 54 7 1 414 156 60 22 1 2 1 2 2 1 1 3 3 1 1 109 129 Te zamen 138 41 11 48 267 83 37 1 221 159 64 23 225 2 17 141 90 20 2 8 2 Onderbouw en Wis- 27 10 3 13 38 3 7 13 6 7 1 42 140 28 31 12 1 1 I I m. j. 2 1 o 1 1 2 3 1 1 3 3 52 31 13 23 3 8 4 2 1 1 13 11 13 7 1 11 2 1 4 1 1 1 2 207 137 I II III 1 II III IV V 10 5 3 4 3 4 2 2 7 12 6 7 voor do gemaal. 30 22 voor de lemaal. 10 6 4 I 4 i 3 1 2 5 6 41 19 voor de lemaal. 14 15 voor de 2e maal. 3 4 2 3 4 4 6 3 voor de 2e maal. 3 2 1 3 1 voor de 3e maal. 33 33 21 24 8 22 voor de le maal. 18 14 11 voor de 2e maal. 1 6 1 voor de 3e maal voor de le maal. 7 13 9 7 13 I voor de 2e maal. 2 3 1 1 voor de 3e maal. 117! 96 120| 86 471 55 voor de le maal. 36 18 voor de 2e maal. 4 2 28 17 3 9 7 4 2 voor de 3e maal. 4 1 2 1 1 1 I II III IV V VI vin IX 6 10 9 9 3 4 29 i 44 82 41 86 38 49 157 148 16 26 5 13 4 13 4 7 25 26 53 46 24 61 37 46 8 23 8 18 voors 3e maal 9 5 8 6 7 13 2 2 26 23 7 1 176 184 150 215 110 164 2 3 17 16 4 33 11 15 35 28 19 I 17 B l 14 19 T 1' 6 11 3 2 42 47 46 21 27 32 27 19 999:645 261 103 17 i 17 I 16 23 12 11 6 15 35 43 45 46 22 34 49 21 8 17 14 12 11 11 30 35 16 12 13 7 3 13 7 16 10 20 10 10 35 21 34 34 32 54 28 39 3 3 1 2 1 2 3 2 3 19 4 12 2 5 22 23 37 l Openbare Ho o 1-1 53 11 61 45 35 19 48 20 3 5 21 I 16 voor de 2e maal. 3e maal. voor de 13 I I prgerschol e n. lil en IX. F l 14 L 9 I i 9 P 4 P I 8 r i28 r i28 voor de j voor de lemaal. I 2emaal. I j- m i 22 23 4 I 10 19 I I j. I 3| 1 11 i 89 57 E. m. 12 14 25 13 14 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1086