43 62 JtO I13 I 41 6e klasse. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Aantal leerlingen J. M J. M. J. M. 16 6 2 2 1) No. V alleen 3e klasse. 10 10 I II 7 7 3 3 1 4 6 I II III. Aantal op het einde van het schooljaar 1930/1931 bevorderde of voor het eindexamen geslaagde en niet bevorderde of niet voor het eindexamen geslaagde leerlingen. I II III I II III I II III I II III I II I II 47 27 74 bevorderd of geslaagd voor het eindexamen. 12 10 5 27 niet bevorderd of niet geslaagd voor het eindexamen. 7 10 17 12 6 Ï8 5 2 1 8 10 5 15 12 4 4 2 14 10 5 29 26 24 50 24 18 52 23 16 39 26 33 59 21 20 14 55 60 26 86 29 23 10 62 18 23 18 59 17 18 12 47 24 17 18 59 11 11 17 19 17 53 19 19 38 8 8 13 7 20 8 11 19 4 3 2_ 9 3 3 11 _9 20 19 17 15 51 27 30 57 4 6 3 13 3 1 3 7 15 14 I 42 5e klasse. 13 16 12 19 16 9 I 44 Bijzondere Gymnasia. le klasse. 35 21 56 2e klasse. 47 19 66 by den overgang of bij het eindexamen aanwezig. I I I Openbare Gymnasia, le klasse. 15 24 39 2e klasse. 19 14 33 12 13 18 43 4e klasse. 26 22 7 55 13 11 24 3e klasse. 17 14 H 42

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1088