43 63 3? I 17 T VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Aantal leerlingen J. M. J. M. J. M. 7 3 1 1 n. 309 210 99 311 222 89 1 9 1 6’ 13 64 11 65 8 GO 1 7 54 I II lil IV 1 II III IV 47 62 57 65 33 57 28 26 32 20 14 15 13 27 11 13 34 43 170 10 9 13 32 4 10 21 35 bevorderd of geslaagd voor het eindexamen. 4 9 18 12 20 17 7 13 20 16 34 11 14 8 16 5 3 4 1 4 4 1 6 9 34 1 5 1 I II III IV V VI VIII IX I II lil IV 7 4 3 4 1 3^ 4 1 2 28 23 40 28 1 II Ill IV V 2 1 9 1 II III IV V VI VIII IX 49 69 37 64 37 53 7 11 10 23 11 12 28 34 136 3 3 17 23 5 29 19 13 47 35 188 33 35 26 50 29 37 3e klasse. 37 i 25 17 6 91 6 12 7 4 29 2 6 4 3 6 2 13 8 44 10 56 5e klasse. 28 19 9 7 ^3 29 6e klasse. 24 19 5 7 15 I 6 5 4 82 22 4e klasse. 23 23 4 7 5 16 Burgersehole 5 j5 Openbare by den overgang of bij het eindexamen aanwezig. niet bevorderd of niet geslaagd voor het eindexamen. 12 55 H o o g e r e I—VI, VIII en IX. Ie klasse. 15 17 1 26 13 11 34 27 144 2e klasse. 35 32 40 58 20 37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1089