43 65 VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Aantal leerlingen J. M. J. M. J. M. zamen. n 255 98 217 83 38 15 2e klasse. 12 3e klasse. 2 217 80 172 73 45 7 52 55 28 n n I II III IV V VI VII I II III IV V VI Vil 39 31 54 65 55 244 63 57 40 14 15 29 44 43 22 49 47 34 bevorderd of geslaagd voor het eindexamen. 13 14 27 14 10 6 13 8 21 3 3 4 4 2 4 2 1 13 1 o 2 1 4 5 1 1 49 65 37 18 11 20 18 5 8 9 13 14 17 18 71 2 3 8 1 1 4e kl. 5e 50 30 24 5 11 10 15 1J7 58 12 8 14 15 8 57 Literair-Economisehe (A) afdeeling. 36 32 68 29 11 42 11 12 37 17 18 3 4 3 12 47 27 20 42 53 28 18 9 20 17 3 6 7 12 9 49 40 89 11 12 33 28 20 105 I II III IV V VI VII 8 12 6 25 8 30 9 9 29 16 17 3 1 1 12 16 38 29 21 1 117 39 24 _14 207 2 3 4 39 41 27 _18 246 Beide afdeelingeiï te 27 23 40 50 47 187 le kl. 2 e 3e 4e 5e bij den overgang of bij het eindexamen aanwezig. niet bevorderd of niet geslaagd voor het eindexamen. Bijzondere Hoogere Burgerscholen, le klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1091