I !ft o zk Ilfs if iii 43 - I I 67 I - 1 I - 1 I - - - I - 7 76) -1 -1 - 5e klasse. i 8 72)' I 1 (1) I I - I 4 (3) 'g 53 j i I I M' i i 11 2<2>li wl1 1 £■2 6? i I I - I - I 1 I I 5 (3) f gs I M. i - I - - I - I - i 4 I 1 (1) i i - I 1 - 9 (3) 3777 J. I M. i I VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Totaal. J. j 14 (4)11 (1) I 2 (1) 1 3 (2) 2 (1) 3 (2)|2 (1)| - 4e klasse. 2 (2)12 II (Dl 1 3 (1) 4 (2) 1 (1) 2 2 4 6e klasse. 1 (1) 1 (1) 1 1 (1) 1 I |1 (1)|1 |2 <2)1 2 (2) 5 (3) I 11 2e klasse. I II III 1 II III I II III I II Ill 1 I 2 (2) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 1 2) 3 2) 1 3 3 (2) 4 (4) - 2 (2)1 - - |2 (2)| - |1 (1)|1 (1)| - Openbare Gymnasia. Ie klasse. l 3 (2) 1 (1)2 1 1 (D|3 4 - 11 (D3 - |2 (2)|3 (1)|4 16 (4) 2 (1)11 -1-1 (1)|1 |6 (4) 3 (2)|2 6 (4) 113 (7) 3 (3) 3 (1) 9 (7) |16 (8) 1 (1)| 4 (4) 1 (1) - 3e klasse. I I 2 J. j M. J. M. J. 3 (3)|2 (1)11 5 (5)|3 (2)|2 4 (3)16 (3)1 2 <2)|2 (1)1 6 (5) 8 (4)| - |i (d: - |2 (2)| - - i S S3 h-s u ■Ss o ■3 J. M. M. I 2 (2) 3 (1) I 8 (7) |10 (7) 118 (14) IV. Aantal leerlingen, dat gedurende het afgeloopen jaar 1931 de school verliet, verdeeld naar de klasse, waaruit de school werd verlaten, met aanwijzing van de oorzaak. Oor l'et eSd'1™ haakjes is vermeld begrepen in het hoofdgetal het aantal niet-bevorderden of niet-geslaagden Geslaagd voor het staatsexamen. J. M. J. - I 3 (1) - 5 (2) J. M. i ]_- |6 (4) 3 (3) 10 I (8)|

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1093