M =1 i IlI ub lU-ë 3 §=“o c zlz II 43 I IÉ J- I til pi I 68 1 (1)| - I - i I - I - I - I - I - |1 (1) - I - - I - 11 (1) J. I I - I - I - - 11 1 I I 1 I - - I 4 - I i I (7)17 2 ëJ c X" 5-0 c-c I ï- I 1 - I - IM-1 - I 4 (3)| 4 i r VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Vervolg IV. Totaal. J. J. C3> 3 (1> 9 (6)1 i 24 (15)123 ;ll 1 |1 I II - 4 III 1 I 11 (1) 2e klasse. 3e klasse. (2)| 1 4 2 (I 2 (2)|2 (1)| 4 4e klasse. 1 (1) - 1 1 (D| 1 (Dj - 1 5e klasse. 2 (2)1 1 (1) 1 2 (2)' 1 - |1 (1) |1 (1) - |1 2 |1 1 1 1 11 1 (1) I II III IV I II I II - |3 (2)1 |2 (1)[1 (1)! Bijzondere Gymnasia. Ie klasse. 5 4 I II III IV V 1 (1) - Alle klassen te zamen. is I 1 (2)1 3 I II III IV V M. I 2 (1)1 - |6 (3)' I 1 (1)11 |3 (2)11 11 (1) 1 1 2 1 |12 [11 |15 1 (D| - J. 1 M. I 4 (1)1 - 3 (2) 1 J. M. I 9 (5); 3 (2). 1 (6) 1 - (i); 2_ (7) | 2 8 (6) 1 (1) M. 5£ T5 C' o 10 (8) 10 (8) 2 (2) 1 118 I (18)| (12)| 1 |1 (D| - .1. I M. 2 (2)1 5 (2)| 3 (2)| |ó72)' |5 (3)|1 (1)| 1 (1) - |8~(4)|~ 2 I |2 (1)1 |8 (4)| - 5 (4)110 (7) 2 (2)2 (2)4 (1) 1 j 12 (1)3 7 (6)112 113 |7 (1)|22 I (9)1 (5)| (2) 1 - (3) 1 - 2 (1) (6) 4 o I I 6£ c - M. I 2 (1) 2 (2)1 2 121 (12) 13 li 2 |49 (30) 40 J. M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1094