109 HOOFDSTUK XV. EEREDIENSTEN. gemeenten. de Ned. Hervormde Gemeentef 16.800, Gereformeerde Kerk van ’s-Gravenhage-West 725, -Oost 500, Overzicht van de kerkelijke gemeenten, het aantal leeraren Kerkelijke of geestelijken en het aantal gebouwen van elk dier gemeenten op 31 December 1931. Krachtens machtiging werden makingen en schenkingen Makingen en aanvaard schenkingen. Kerkelijko gemeenten. Gemeente (met inbe- 5» Totaal 29 kerkelijke gemeenten 167 68 1 1 1 1 Anglikaansche Apostolische Baptisten Christelijk Gereformeerde ’s-Grav.-Centrum ’s-Grav.-Zuid Aantal leeraren of geestelijken. 102 3 1 2 1 5 1 1 2 1 1 1 2 4 4 1 1 3 3 Aantal gebouwen. 22 o 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 Doopsgezinde Duinoordkerk Duitsch-Evangelische Evangelische Evangelisch-Luthersche First Church of Christ. Scientist Gereformeerde Kerk ’s-GravenhageOost West -Zuid (Hersteld verband). Seheveningen Loosduinen Ned. Hervormde Gemeente ’s-Gravenhage Seheveningen Loosduinen Oud-Gereformeerde Seheveningen Oud-Bisschoppelijke Clerezy Ned. Israëlietische Gemeente Ned. Portugeeseh-Israëlietische Remonstrantsch-Gereformeerde Roomsch-Katholieke grip van Seheveningen) Roomsch-Katholieke Gemeente Loosduinen Russische kerkelijke Waalsche doortot een totaal bedrag van i 3 2 16 5 1 3 2 9 4 1 1 1 3 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 109