6 Kieskring II. Lijst No. 14. Lijst No. 2. Lijst No. 6. Democratische Partij. Vrijheidsbond. 7564 87 155 22 Lijst No. 15, 6 Totaal 115 Lijst No. 3. 2441 Totaal 10543 Totaal 268 Ljjst No. 16. Lijst No. 7. Anti-Revolutionaire Partij. Totaal 3429 Lijst No. 4. Totaal 4553 Totaal 5296 Totaal 186 Lijst No. 1. Lijst No. 5. Totaal 160 Totaal 247 Handeldrijvende Middenstands partij. Roomsch-Katholieke Volkspartij. Brandt, Petrus Henderikus Johannes Massizzo, L. F. Jungeurt, A. P. Berg, A. van den. Geitz, J. J 4326 25 6 8 5 9 132 17 3 22 143 7 6 4 216 12 5 11 7 5 4 1 7 Lansink, B Dolleman, W. F. Bijpkema, Jac. Loon, G. van Wesseling, C. D. Houtman, B. J. Goes, P. J 227 4 5 11 167 14 5 98 705 Loo, I. van der. Steenbergen, M. van. Vries Czn„ Mr. S. de Smitskamp, H. Vrolijk Jzn., C. Spronsen Anthzn., C. van Stapelkamp, A. Potter, M. A. Mastenbroek, A. 4965 149 50 15 28 48 456 445 41 85 15 77 18 9 9 16 7 112 34 13 6 6 14 Simonis, H. F. P Diederik, C. C. J Pais, E. Dors, W. F. C. Driessen, H. J. Hoekman, J. H. Otto, G. A. Latum, H. van Zeeuw, W. de Perdok Hendrikzoon, F ebo Elink Schuurman geb. Weegenaar, Christine Johanna Janknegt Jr., Cornells Johannes Duymaer van Twist, L. F 430 250 301 54 632 114 61 Snoeck Henkemans, J. R Hartmann, W. J. Folmer, A. Niet, J. J. de Haan, A. de Eesteren, B. van Hania, Mevr. L. S. Ridder, F. C. M. de Verschoor, Ir. E. C. Kloosterman, A. Marchant, Mr. H. P. Josephus Jitta, Mr. A. C Joëls Jr., M Ros geb. Vrijman, W. A. L Joekes, Mr. A. M. Hugenholtz, Meta A. Vries, Mr. Ph. de Berg, C. van den. Jonge, Klaas de Protest-candidaat kleurlooze groepen. Christelijk Democratische Vnie. Christelijk-Historische Vnie. Revolutionair-Socialistische Partij. Vrijzinnig-Democratische Bond. Bilt, Ir. C. L. van der Beresteyn, Jhr. Mr. Dr. E. A. van Blaauw, H. H Bommel, J. K. W. F. van Ejjmers, W Polak, E Varenkamp, Mr.G. C. J. Hasselt, Mr. N. van Boon geb. van der Starp, B Hanja, J. N. van. Viruly, J. D Mos, Mr. M. de. Hattum, Dr. A. R. van Vries, Mr. H. M. de Dobbe, Ir. A. A.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 10