Hi ip - i - i I 10 13 I 1 43 I 6 i 2e leerjaar. 6 I I-I- - -I Alle leerjaren te zamen. 3 I 74 10 i 1 i 11 3 i 5 j 1 I I I r 4 I s! IVr-1 i 1 i i f II C 5 s 1 1 i VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Totaal. i) Vr. M. Gemeentelijke H a n d e 1 s c u r s u s s e n. 66 (45)1 5 1 7 ’.V’ •2 1 I |141 (97) 116 (78 39 9 33 16 14 25 1 Te zamen Bijzondere 19 I 11 1 3 2 1 1 1 2 5 6 5 5 28 7 3 5 15 1 17 - - 6 (1) 5 1 2 2 2 1 3 6 2 4 1 (86 28 (8.) 7 32 13 7 i 2 6 4 10 (5) 3 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 9 '1 20 (8) 3 8 3 6 1 1 1 4e leerjaar. 1 4 1 2 (4)| 8 1 2 1 j M. Vr. H n I Vr’ I 4 1 I II lil IV 1 II III IV I II III IV I II III IV 9 3 1 12 6 4 4 1 11 4 2 2 3 1 2 10 (7) 16 7 (3) 3 1 8 1 1 I 13 9 2 1 3 5 8 6 17 11 8 3 17 9 3 4 4 9 1 5 2 3 a 4 (3) 28 14 7 1 3 7 5 3 6 i 5 5 2 M. __i M. I 9 16 2 17 le leerj. 2e 3e 4e Vervolg IV. C c T5 ®X2 - - - I i 8 o I I M' I 6 (2)i 2 (2) Vr. i M. 3 22 10 I 51 15 11 3 I 8 19 20 12 1 6 1 3 36 23 |128 (44)1 81 (25’ 1) Tusschen haakjes de aantallen leerlingen begrepen in het hoofdgetal vertrokken vóór bet einde van het leerjaar. 3 10 Vr. M. Vr. 10 J 18 Handelseursussen. le leerjaar. 2 4 14 36 66 (45)1 48 (26. 43 (30)1 43 (32 18 (10)| 18 (15i 14 (12) 3 i 3e leerjaar. 4 j 36 (21)' - 7 27 (15’ 11 4 (3). 1 tl’ 5 I 28 116 68 (24)| 44 (16) •S 3 2 '1 4 Vr. I M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1100