43 1 77 hen, dat van and elscursussen. andelscursussen. fgeloopen schooljaar 1930/1931 examen deed en aantal aar de leervakken. 13 J 4 i 5 I 6 I I 25 Iyr- VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Staatsinrichting. Slaagden. Slaagden. Slaagden. Slaagden. Slaagden. m. vr. ni. vr. m. m. vr. m. vr. m. m. vr. m. vr. 42 7 29 7 G7 GO 21 68 28 55 19 364 156 305 118 3)21 29 ‘1 26 168 151 s) 62 4 1 4 1 7) 3’) 7 7) 27) 5 S3 41 45 34 58 48 34 29 4 1 4 1 29 69 24 67 270 225 189 209 6 6 1 2 4) 22 5) 62 Deden eiamen. Engelsche taal en Handelscorres- pondentie. 4 4 7 4 Deden examen. Boekhouden en Handelsrekenen. Deden examen. Handels- aardrijkskunde. 7 7 4 8 7 6 3 5 Deden examen. 7 7 6 8 97 69 115 83 49 53 Deden examen. 37 37 78 64 90 73 129 9 51 33 32 24 29 9 8 i 6 6 18 I 13 21 16 Totaal alle vakken. 135 9 65 15 9 9 9 17 13 2! i 16 !0 i 9 S 1 15 31 16 11 12 16 14 19 14 6 3 5 5 7 1 6 i 3 5 4 i 11 1 1 3 3 I vr. i 20 e en machineschry ven (afzonderlijk). ‘I Dubbel boekhouden, Enkel boekhouden en Handelsrekenen afzonderlijk. 41 44 29 I 42 10 26 3 3 3)19 3) 20! i3) 18 3)14 3) 4 3) 12 3) 4 6)23 6) 10 6) 17 6) 7 8 m. I I 19 I 15 I 5) Stenografie 7) Stenografie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1102