H ;l ??l 11 - 43 I 1 I I ivr- 80 2 I 5 I 2 I 15 VII. Aantal leerkrachten, verdeeld naar het aantal lesuren per week, naar den toestand op 15 September 1931. 2 I 11 1 2 I 2 -i i 14 3 I - I i i i 2 I 1 I 1 I - I 2 i i i 6 I 1 I 3 I I 20 i 7 I 1 I 5,-1 - 5 VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Totaal. t./m. 5 1 2 7 3 2 1 3 4 4 3 1 1 2 1 1 4 24 60 178 4 74 26 25 9 19 1 1 1 1 1 2 6 1 4 1 24 12 5 17 5 Handelsdagscho len. Openbare 2 1 1 13 2 1 i i) Enkele leerkrachten gaven geen les in verband met ziekteverlof. 2) Inbegrepen een leerkracht met 41 uur per week. I II 1 1 2 I II III IV V VI Vil 1 II I II i 2 2 6 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 6 8 1 3 2 1 1 2 o 2 1 2 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 o 3 5 2 4 1 5 9 1 2 12 8 1 1 1 1 26 20 I II III IV V VI VII VIII IX 10 13 7 20 6 5 13 1 4 1 1 3 M. Vr. 11. Vr. 7 1 1 2 23 £4 22 42 17 20 25 2 3 1 3 1 3 4 3 2 6 2 1 2 3 6 3 1 1 21 22 8 5 24 13 16! 2) 25, 13 23 M. I 1 3 1 I 12 12 Gymnasia. 5 4 1 9 i 4 6 2 1 3 i i i i 1 43 27| o 4 9 7 8 1 2)141| 31 6 1 2 2 2 2 2 17 I H o o g e r e 6 1 5 1 5 2 5 2 4 4 2 12 2 26 Aantal leerkrachten niet 1) 6 t./m. 10 11 t./m. 15 16t/m. 20 21 t/m. 25 26t./m. 30 31 t./m. 35 lesuren per week. M. Vr. M. Vr. Burgerscholen. 1 6 5 S 8 46 I Vr. M. j Vr. M. 1 1 13 I Bijzondere 7 Bijzondere 3 1 1 1 3 1 7 H o o g e r e 5 3 2 Openbare Gymnasia. 1 1 Burgerscholen. I 3 11 4 3 7 5 4 37 2o| 3 211 2 41| 5 i 4 12 1 16 M. Vr. 3 2 4 2 i 2 24 1 6 Openbare 1 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1105