1 43 I 81 van antal groepen 153 [100 Aantal leerlingen by het begin van de cursusjaren 1930/1931 en 1931/1932, met -voor den cursus 1930/1931 het aantal in den loop van den cursus gekomen leerlingen, verdeeld naar leeftijdsjaar op 1 September. A. Jaarcursus. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. GEMEENTELIJKE CENTRALE SCHOOL VOOR MACHINESCHRIJVEN. Cursus machinöschryven. Praktijkcursus. Cursusjaar 1930/1931. 2) Cursusjaar 1931/1932. Cursusjaar 1930/1931.2) Dag. Avond. Dag. Avond. Dag. Avond. Dag. Avond. M. Vr. j M. Vr. Vr. 10 11 1 1 12 2 1 13 7 6 1 2 14 6 7 2 10 19 4 7 8 1 2 4 15 12 23 (2) 14 14 (2) 7 9 26 21 3 1 6 4 16 3 6 39 6 28 28 4 2 7 5 12 17 1 3 52 2 39 20 13 13 5 10 18 1 39 17 10 4 5 19 28 7 12 2 7 4 20 17 (1) 6 5 2 3 2 1 21 7 2 1 1 1 22 5 2 1 2 1 23 2 1 1 24 1 1 5 1 2 2 2 1 22 31 219 (3) 130 (3) 29 33 38 36 31 3 20 4 17 6 5 M. Vr. i 33 45 (1) 20 2 2 Leeftijd u jat en op 1 Sept. 930 of 1931. Cursusjaar 1931/1932. 25 en ouder M. I Vr. M. Vr. M. I Vr. I 23 tussc^mn^iaakjes vermei! deU cur8us 1930/1931 gekomen leerlingen niet begrepen in de hoofdgetallen I u Gedurende het afgeloopen cursusjaar 1930/1931 verlieten (jaarcursus en korte cursus te zamen) 16 mannelijke lau.TS11” leerimgen fresP- 2 en 1 wegens aanvaarden van een andere betrekking; 3 en 1 wegens huiselijke gtle n’ 1 en 2 wegens ziekte; 10 en 5 wegens andere en onbekende redenen) de cursussen voor machine itero Inann(ili)ko en 2 vrouwelijke leerlingen den praktijkcursus (1 mannelijke wegens aanvaarden van een betrekking, 1 m. wegens ziekte en resp. 1 en 2 wegens andere en onbekende redenen). i M. Vr. i M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1106