1 t s 43 I 1 i i 84 IV. Aantal leerkrachten by het begin van het cursusjaar 1930/1931. (Toestand 15 September 1930.) g Aantal leerlingen, dat in het afgeloopen cursusjaar 1930/1931 examen deed, en aantal van hen, dat een diploma behaalde, verdeeld naar den cursus waarin geplaatst. Ongehuwd Gehuwd; geen kinderen Gehuwd; een kind Gehuwd; 2 kinderen Gehuwd; 3 kinderen Gehuwd; 4 kinderen Gehuwdmeer dan 4 kinderen I 28 VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. III. Avondcursus. Dagcursus. CURSUS. Vr. M. Vr. M. Vr. M. Vr. M. Cursus 1930/31 97 308 231 175 157 35 19 61 31 30 26 27 14 1 4 11 Cursus 1930/31 35 44 37 Leeftijd. 1 6 (2) 3 2 2 1 3 3 12 (2) 4 (2) 8 8 4 12 25—30 30—35 35—40 40-45 45—50 50—55 55—60 60—65 n n n n 65 jaar en ouder i) Tusschen haakjes is vermeld begrepen in de hoofdgetallen het aantal leerkrachten, dat gehuwd geweest is. 20—25 jaren n n n 2 1 1 3 1 21 6 8 Deden examen. Burgerlijke staat; 1) aantal kinderen waarvoor bijslag wordt genoten. Verkregen diploma. Deden examen. Verkregen diploma. Praktijkcursus: Jaarcursus Korte cursus (15 Sept. 1930) Korte cursus (15 Jan. 1931) Cursus Machineschrijven: Jaarcursus Korte cursus (15 Sept. 1930) Korte cursus (15 Jan. 1931) 1 2 3 1 2 5 1 12 4 3 1 3 (2) 121 75 35 70 55 32 73 S t g 22 27 12 115 32 28 52 33 12 225 50 33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1109