45 8 Opgave der personen van wie de archiefverzamelingen gedurende het jaar 1931 geschenken hebben ontvangen. VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. BIJLAGE. III. De Letterkundige Verzameling. A. L. Boelen te ’s-Gravenhage; N. W. van Diemen de Jel te Winterswijk; Mevr. H. van DeventerPerk te Amsterdam; Mej. A. van Diepen te ’s-Gra- venhage; H. Donkersloot te Rotterdam; Mt. J. J. Fock, G. H. J. Gjjsberti Hodenpijl, A. T. A. Heyting, H. Hotke, A. J. van Haffel, M. L. Kieviet, Willem Kloos, Dr. Ed. B. Koster, Mr. J. A. N. Patjjn, P. J. Risseeuw, Mr. J. van Schevichaven te ’s-Gravenhage; Dr. J. F. M. Sterck te Aerdenhout; Mevr. N. van der ValkSandbergen, C. Th. Voorhoeve en Mr. H. Zillesen te ’s-Gravenhage. II. De Historlsch-topografische Prentenverzameling. Directeur van Gemeentewerken, Directeur van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen, Directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, Directie van de R.-K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Directeur van het Oude Mannenhuis der Ned. Herv. Gemeente, Redactie van de Haagsche Courant, Redactie van de Maasbode, Redactie van het Jaarboek van Die Haghe te ’s-Gravenhage; Antiquariat Bohler te München; Firma Mouton Co., M. E. van Aken, J. Beck, Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland te ’s-Gravenhage; B. J. Bervoets te Zeist; A. L. Boelen te ’s-Gravenhage; H. G. Blom Jr. te Voorburg; Mevr. H. van DeventerPerk te Amsterdam; Mej. M. van Diepen, Meijer Elte te ’s-Gravenhage; Paul W. de Fremery te San Fran cisco; Dr. A. Greebe, H. Hotke, Ed. Houbolt, Mej. J. F. Hoyinck van Papen- dreeht, Gerard Keller, E. Kips, J. J. Kips, J. J. Koster van Groos te ’s-Gravenhage; Mevr. C. Molengraaf!Gerlings te Wassenaar; L. van Oyen, Mevr, van Paaschen, Mr. J. A. N. Patijn, P. W. Pieters, C. F. Rademaker, Dr. C. W. Lunsingh Scheurleer, F. C. Spoor te ’s-Gravenhage; Mr. A. Staring te Wassenaar; A. Ter Meer Derval te ’s-Gravenhage; Pater Abt C. Tewer te Borkel en Schaft; M. A. van Tilburg te ’s-Gravenhage; A. S. Volkmaas te Nunspeet; M. G. Wildeman te Voorburg; A. Wijnstok en J. Zalm Jr. te ’s-Gravenhage. I. De Historisch-topografische Bibliotheek. Archivaris der gemeente Vlaardingen; Burgemeester en Wethouders van Overschie; Commissarissen der Nieuwe of Littéraire Sociëteit, Directeur der Koninklijke Bibliotheek, Directeur der Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Directie der R.-K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Intendant van het Ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen, Redacties van alle Haagsche dag bladen, Ir. P. Bakker Schut, D. J. Balfoort te ’s-Gravenhage; J. Barkey Wolf te Amersfoort; Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland te ’s-Graven hage; H. G. Blom Jr. te Voorburg; C H. Bramkamp, Mej. A. van Diepen, Mej. M. van Diepen, G. Halwasse, L. P. van der Heyden, H. Hotke, A. J. van Huffel, S. Huisman, M. Jochems, J. C. Kist, Mr. F. L. Kleyn, C. de Mooy te ’s-Gravenhage; R. P J. Tutein Nolthenius te La Tour du Peilz; Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwjjk, Mej. E. de Pinto, Dr. E. J. W. Posthumus Meyjes te ’s-Gravenhage; Jhr. E. W Six te Dordrecht; Joh. F. Snelleman, W. Baron Snouckaert van Schauburg, F. C. Spoor, G. Westerhout, J. E. van der Wielen te ’s-Gravenhage; Dr, E. Wiersum te Rotterdam; M. G. Wildeman te Voor burg; Mr. H. Zillessen en D. S. van Zuiden te ’s-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1122