46 9 Voorts moge nog vermeld worden een kom met een decor van koefische letters en wingerdbladen in prachtig geconser veerd goudluster en een vaas met een polychroom decor van muzikanten, dansers en toegewende sphinxen in email op tur- koois-blauwe glazuur. Dit laatste stuk, waarvan het decor ont leend is aan de miniaturen der school van Bagdad, kan omstr. 1200 gedateerd worden. Ten slotte is nog uit den kunsthandel aangekocht een vaasje met drie oortjes van goudgeel glas. Dit fraaie stuk hoort in Egypte thuis en dateert uit de 4e- of 5e eeuw. Van Chineesche ceramiek heeft het Museum eveneens zeer goede stalen kunnen verwerven. Eerstens een grooten pot met masker-ooren van hard steengoed ten deele bedekt met een olijf groene glazuur, uit de derde of vierde eeuw, dat als een tusschen- stadium beschouwd kan worden tusschen het zachte aardewerk van de Han-dynastie en de vroegste porceleinen uit het begin van de T’ang-dynastie. Een voorbeeld van zoo vroeg porselein geeft een schaaltje te zien met onregelmatige, donkerolijfgroene vlekken (blijkbaar een poging om het zoo gewaardeerde jade te benaderen). Verwant aan de zgn. Chien Yao Temoku’s is een buikige pot met een schetsmatig gehouden vegetabiel decor in roest-bruin op bruinblauw fond. Een fraaie rood en geelbruin gestroomde glazuur geeft een pot te zien die overeenkomstig de dateering van Hobson van een dergelijk stuk, wellicht in de op de Sung volgende Yuan-dynastie geplaatst mag worden. Een aardig in blauw uitgevoerd decor van fabeldieren in ranken geeft een kommetje te zien, waarvan het Keizermerk een datum in het tweede kwart van de 15e eeuw aangeeft. Eveneens Ming gemerkt, doch eerder uit het begin van de regeering van Keizer Kang-hsi dateerend, is een eierschaal-dun kopje met een gracieus decor van een bloeiende magnolia-boom in blauw. Behoorend tot de zgn. „familie rose” is een schaaltje met een bloemdecor in polychroom email uit de eerste helft der 18e eeuw en uit de tweede helft dier eeuw stamt een rijstschaaltje met ingegra veerde en groen en paars gekleurde draken op geel fond. Op het gebied van Chineesche glaskunst mag een klein toilet- doosje van Hamery melkglas genoemd worden, waarop in email een decor is aangebracht van bloemen in rose en blauw op geel fond. Dit zeer elegante voorwerpje dateert uit het midden der 18e eeuw. VI. PRENTVERZAMELING. De reeks tentoonstellingen van werken uit de prentver- Tentoon- zameling in zaal XI van het Museum op den Korten Vijverberg, stellingen. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1131