46 11 van M. J. Goris en vier gravures naar Italiaansche medailles van de Gheyn (Dr. J. C. J. Bierens de Haan), een ets van Bres- din, eenige lithografische kalenderbladen en affiches (D. G. Santee Landweer), affiches (nalatenschap van den revue-dichter A. Reyding), 2 schetsboeken met teekeningen van Pieter Du- bourcq (N. N.), nieuwe postzegels (Dienst der P. T. T.), Jan Sluyters biljartend, droge naald van Schwarz (Kunsthandel van Lier); prenten van Oepts, Alma, Poortenaar, Melgers, Heyn- sius, Graadt van Roggen, Escher, Dijkstra, J. Franken Pzn., Beers (Vereeniging tot bevordering van de grafische kunst), omslag tentoonstellingscatalogus Toorop (N. Spiro), tentoon stelling affiche Ernst Leyden (Esher Surrey), aquarel van Dudley Hardey (C. L. J. Damme). De Nederlandsche afdeeling werd door aankoop met enkele Aankoopen. belangrijke werken uitgebreid. Hiervan noemen wij in de eerste plaats een houtsnede van meerdere blokken gedrukt van Jan Schutter; dan 3 etsen van Breitner, de serie der Emblemata houtsneden van M. C. Escher, het Musée Plantin Moretus en enkele losse houtsneden van Jan Boon en eenige etsen van J. Neuhuys. Van zeer groote beteekenis waren echter eenige aankoopen van buitenlandsch werk (die de verzameling meerdere luister bijzetten). Wij konden daarmede het werk van een aantal kun stenaars opnemen, die tot dusverre geheel ontbraken of slechts door onbelangrijke drukken of prenten vertegenwoordigd waren en die tot de belangrijkste grafici van de 19e20e eeuw gerekend kunnen worden. Een bijdrage uit het Fonds stelde ons nl. in staat om een aantal prenten op de veiling te Leipzig van de beroemde Bres- lauer verzameling Sachs te verwerven. Aangekocht werden: van James Mc. Whisler, the Market Place (litho), the Adam and Eve (een der fijnste etsen van den meester), een Bibi Lalouette (ets), van W. Strang, Poverty en The Salvation Army (2 etsen), Jos. Pennell French Work (ets), A. Legros Paysage au bateau (een groote ets), van J. L. Forain Le prévenu et l’enfant en l’Advocat parlant au prévenu (twee buitengewone etsen van den onlangs overleden meester), Chez 1’hussier (litho) van Ch. Meryon, La Morgue (welhaast het beroemdste blad van den grooten Fransche etser) en Le Stryge lets, in een vroegen staat), van de Toulouse Lautrec au Hanneton (waardoor het werk van dezen meester in het kabinet met een zijner bekoorlijkste litho’s wordt vermeerderd), van Anders Zorn portret van de Kroonprinses van Zweden (ets) en van Edv. Munch Eifersucht (een groote litho). VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1133