46 13 Totaal f 68.756,69 IX. BEZOEK EN GEBRUIK DER MUSEA. Algemeen totaal: en H. E. VAN GELDER. De Directeur van den Dienst voor Kunsten TEetenschappen 98 513 98 091 91 797 1929 1930 1931 1451 1431 1651 4151 1525 914 1913 4112 4967 6173 18031 27980 8714 2604 1770 2458 547 362 559 1064 2547 554 1321 2061 905 515 560 508 1025 556 591 613 92 86 95 83 99 153 296 501 341 75 77 125 430 253 380 745 450 645 95 39 73 79 92 170 213 416 263 135 90 102 1767 24257 8438 2750 1663 2570 84365 Uitgaven 1931. Historisch Museum Museum voor Moderne Kunst Oude Kunstnijverheid Prentverzameling Onderhoud uurwerken (Legaat Brouwer) Saldo 31 December 1931 f 2.838,30 15.373,18 41.957,70 8.482,73 80,— 24,78 64 57 145 155 203 154 206 408 362 130 88 88 2060 2023 78271 Januari. Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Totaal .15585 11666 11503 81161 VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 1931 99 1929 1931 1931 1929 1929 Verzameling Bredius, I’rinsegracht 6. Museum Korte Vijverberg. 1930 664 347 627 829 569 1192 2189') 1935 7832') 2718 822 560 497 782 1930 Tentoonstelling „Het Uurwerk”. 2) Roemeensche tentoonstelling. 3) Rodin-tentoonstelling. Tijdelijk Museum voor Moderne Kunst, Zeestraat. 1930 1916 1802 1908 4317 23952) 4927 88303) 5180 23519’)153O7 27144 9017 3039 2133 2840

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1135