IB 47 3.1 4 gelden. 49,1J VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. Netto- Genre. Naam van het stak. Auteur. Treurspel. 169,44 f f 1.129,61 f 59,31 Blijspel. H. M. Harwood. 1.248,26 187,24 70,31 2 Tooneelspel. St. John Ervine. 245,93 89.21 3 1.639,57 133,41 230,15 1.534,40 3 38,- Blijspel. 580,30 92,05 2 20,41 Frantisek Langer. 30,75 205,— 1 Totaal 39 voorstellingen. N.V. „Het Schouwtooneel”. 1 1 Bespreek, Gijsbreght van Aemstel. De man, die beslag legt. De eerste mevrouw Fraser. Blanke ballast. Hélène. Vrouweninvloed. Jeugdliefde. Menschen in ’t hotel. Bekentenis. Het Chineesche land huis. Ferdy’s bekeering. Extra tijding. De baas in huis. Op hoop van zegen. Elias weet het beter. Die vrouwen toch. De zilveren bruiloft. De koopman van Venetië. De kloek. Eva Bonheur. Dokter Knock. 1 4 1 2 6 o 2 1 2 3 1 4 2 7 Klabund. Henri Clerc. Carl Zuchmayer. A. Defresne. Paul Kornfeld. Martin Flavin. Herm. Heyermans. Jo Swerling en Edw. G. Robin son. Ben W. Levy. Paul Géraldy. William Shakes peare. J. A. Simons-Mees. Herm. Heyermans. Jules Romains. Blijspel. Tooneelspel. Blijspel. 1.187,91 458,87 1.361,48 549,43 2.626,91 418,83 1.417,74 1.630,31 466,61 1.232,56 976,48 881,12 296,09 183,19 68,83 204,22 132,18 44,41 212,66 244,54 419,56 f 171,88 799,47 92,72 399,04 62,82 69,99 190,19 146,47 93.- 98,31 1 2 1 1 3 1 Hoe zalig als de jongenskiel Een kameel gaat door het oog van een naald. X. IJ. Z. De despoot. De kapitein van Köpenick. De klop op de deur. Süss, de Jood. 336,39 3.737,61 441,92 1.266,13 11.227,75 909,09 77,71 40. «I 70.81 69,71 18,31 Tooneelspel. 50,46 565,74 66,28 189,92 1.689,15 141,36 143,3 66,2] 216,2 104,7 339,6 Blijspel. Tooneelspel. 21,71 235,91 26.11 76,51 592,11 57,81 78, 284,5 26,81 L. Gordon. Paul Géraldy. Neil Grant. Jean Sarment. Vicki Baum. W. Somerset Maugham. M. Osmond en J. Corbet. Frantisek Langer. B. Hecht en Ch. Mac. Arthur. André Birabeau. f 2.761,74 f 1.145,17 5.329,83 Ver makelijk- recette. I heden- belasting. Koninklijke Vereenigino „Het Nederlandsch Tooneel”. 1 Joost v. d. Vondel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1139