11 --I' -I' I' 47 6 VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. Netto- Genre. Auteur. Naam van het stuk. recette. Blijspel. f 150,— 3 f 58,— Blijspel. 2.441,48 366,22 Wie es euch gefallt. 1 Diui Rikkers. 183,70 225,02 f 2 M. Manuelski. 123,40 1 |f 124,80 376,96|f La Argentina. 145,6" If - If 6,65lf Tooneelspel. 1 83,40 141,61|f 944,09|f Eén dag khalif. 82.40 Tooneelspel. 1 45,81 -_|f -,-|f 1 I -,-|f -,-|f De wonderdoktoor. 1 1 1 1 1 De hellevaart van Dokter Joan Faustus. Kinderen van dezen tijd. Hansje in het hessen land. Sneeuwwitje. Klein Duimpje. Vleugeltje groen en Vleugeltje blauw. Roodkapje. Clowntje. Zonnestraaltje. Piet de smeerpoets. Die Heilige Johanna. Der Kreis. 1 1 1 1 Diverse Opvoeringen. School voorstell ingen. J. B. Molière. Francois Coppée. I G. Bern. Shaw. W. Somerset Maugham. W. Shakespeare. Mevr. R. Chabotde Joode. Kinderoperette. f 338,35 521,48 294,65 521,09 f 534,61 j 209,39 349,30; 426,61 391,94 50,75 79,82 44,20 83,16 f 80,19 31,41 52,40 Bespreek- gelden. 78,70 73,- L’avare. Le luthier de Cré- mone. 39,70 62,20 36.30 58,-1 54,40 i 23.901 36,80 Tournée Elisabeth Bergner. Drama. Tooneelspel. V ereeniging voor Volkenbond en Vrede. Bijeenkomst. |f Voorstelling voor werkloozen. 1 Jos. Janssen. Blijspel. Totaal 22 voorstellingen. Mevr. R. GaillardJorissen. Soirée dansante.|f J. Beek, Impressario. 1 |Soiréedansante.jf 2.513,04|f Vrijzinnige Christelijke Studentenbond. Henriette Roland j Holst. Mevr. B. Jonasv. d. Tempel. Kinderoperette. f 1.476,43 f f 2.844,09 f 2.612,96 Ver- makelijk- heden- belasting. Mevr. T. RieszKlikée. 1 P. A. Bruinsma. Operette. |f Algemeen Nederlandsch Verbond. Ryndorp. 2.391,— f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1141