47 10 SPECIFICATIE DER BEDRIJFSREKENING. VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. LASTEN. I. Gewone dienst. I. 5.750,— f 6.018,42 1.465,— 6.035,— 1.676,08 34.683,35 2.034,95 3.220,— 5.858,— 1.725,50 2.675,— Over te brengen f 68.000,22 f 2.645,— 30,- 1 stoker, loon overwerk Werkelijk bedrag. Geraamd bedrag. f 5.541,25 160,75 156,— 1.141,66 22.453,80 2.076,97 432,— i Loon over- 31 werk gratific. f 3.174,— 46,— h. Terreinbewaking 2 beambten, loon overwerk loon extra werk gratificatie f. Contröle-personeel 4 ambtenaren, salaris overwerk i. Concierge 1 ambtenaar, salaris tijd, hulp-concierge Algemeene onkosten: Salarissen a. Administrateur b. Administratie, 2 ambte naren f 5.900,— overwerk 118,42 f 1.705,50 20,— f 36.359,43 Vergoed loon door de Rijksverz.bank f 155,84 Verg, overw. d. gezelschappen 1.520,24 g. Zaalpersoneel portier 3 suppoosten 5 ouvreuses d. Tooneelpersoneel 4 ambtenaren, salaris. f 10.255,— overwerk 10 werklieden 6 avondwerkers 1 kleedster e. Bediening centrale verwarming: f 1.958,— 76,95 Art. c. Bureaulisten, 2 ambte naren f 4.570,— tijd, hulp-bureaulisten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1144