47 11 2) f. VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. LASTEN. Art. Overgebracht 68.000,22 f f f f f f Totaal Algem. onkosten f 115.466,20 f 117.450,— v. Diversen w. Premie Ziektewet x. Vacantiebijslag 1.626,32 2.347,19 8.272,80 4.731,30 2.715,19 154,93 891,68 305,90 886,52 272,14 Werkelijk bedrag. 68.000,22 8.308,14 4.078,62 659,04 2.772,33 583,64 585,78 168,84 98,45 102,10 6.966,12 43,13 7.601,42 145,90 403,82 371,— Geraamd bedrag. s. t. 12.550,— 1.000,— 175,— 600,— 250,— 100,— 200,— 6.500,— 60,— 7.780,— 310,— 400,— 380,— 300,— 95,— I. (Verv.) 12.246,31 809,— 140,— 614,38 379,56 293,40 95,— 67.400,— 10.000,— 5.000,— 750,— 2.800,— 800,— o. P. <1- c. d. e. Afschrijving over 1931 Premie Ongevallenwet Premie Invaliditeitswet Vergoeding kasversehillen u. Pensioensbijdragen: Eigen pensioen Gezinspensioen Inkoop tijd, diensten Afschrijving over 1931 Z. Electrische stroom voor kracht m. Onderhoud tuin Porti, telegrammen enz Schoonhouden gebouw Persberichten Gereedschappen: Bedrag per 31 Dec. 1931 Waarde per dien datum f 1.400,— 2.150,— 9.000,— i! y°°Kor door gratificatiën aan ontslagen losse werkkrachten. Hooger door eene werkvrouw meer, noodzakeltjk ingevolge uitbreiding na verbouwing. a. Salarissen b. Verlichting Verwarming Waterverbruik Brandverzekering Bureaukosten g. Belastingen: Straatbelasting Grond- en polderlasten Personeele belasting h. Telephoon i. Huur piano k. Dienstkleeding: Bedrag per 31 Dec. 1931 Waarde per dien datum

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1145