47 12 VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. LASTEN. Art. 3.723,19 |f 3.700, Kosten van programma’s: II. III. 12.000,— 11.888,32 i f f IV. 61.520,57 60.845,02 f 1.379.605,515 Rente van kasgeld Memorie. V. VI. Bedrag. Omschrijving. 1.199,61 52.774,52 2.638,73 5 362,62 16.349,49 817,47 5 23.154,97 24.673,81 f 2.000,— 2.000,— VIL 54,46 Onvoorzien VIII. f Oorspronke lijk bedrag. f 671.117,70 101.619,33 2 5 5 5 Werkelijk bedrag. Geraamd bedrag. 14.372,18 4.929,47 2.191,09 100,— 7.000,— 1.500,— 1.000,- 500,— 2.000,- 52.285,755 2.000,— 2.614,29 100,— üitkeeringen aan de Gemeente Kosten van. beheer 7.633,67 961,85 i 759,79 44,38 2.488,63 I 676.490,— 315.172,68 4L102.625 346.840,21 f 27.059,60 i 14.182,77 2.260,64 j 17.342,01 I Afschrijvingen: - Rente van kapitaal: 4 van 4%% 5 f 13.422,35 5.080,97 Onderhoudskosten: a. Gebouwen b. Meubilair. c. Verlichtingsinstallatie d. Verwarmingsinstallatie Decors en requisieten e. a. Gebouw b. Meubilair c. Verlichtingsinstal latie d. Verwarmingsin- stallatie e. Decors en requi sieten f. Muziekbibliotheek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1146