47 13 VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. Art. BATEN. I. Gewone Dienst. f 96.743,84 f 96.500,— 17.346,50 17.000,— 18.579,20 20.000,— IV. Verkoop programma's 10.109,16 11.000,— 896,24 1.300,— VI. Rente van kasgeld Memorie 251,73 Vil. f 140,— 150,— 1.500,— 1,600,— 1.600,— f 6.723,05 f 6.480,— 216,— 2.354,— 570,— 90,— Werkelijk bedrag. Geraamd bedrag. 20,08 1.610,— 120,— 216,— 2.350,82 4,55 10,- 570,— 81,60 I. j Zaalhuur II. Verpachting buffetten en vestiaires III. Bespreekgelden V. Opbrengst advertentiën in de pro gramma’s Bijzondere inkomsten: I a. Vergoeding voor gebruik van piano of orgel b. Vergoeding voor gebruik v. muziek c. Provisie verkoop tekstboekjes <1. Telephonisehe bespreekgelden e. Afkoop programma’s f. Vergoeding voor gebruik van loca- liteiten g. Vergoeding voor gebruik van per ceel Schouwburgstraat 6 h. Opbrengst publieke telephoon i. Vergoeding licht, gas en water perceel Schouwburgstraat 6 k. Verhaal van pensioensbijdragen l. Verhaal premie Ziektewet m. Vergoeding voor repetities

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1147