47 47 16 17 BALANS PER C EMBER 1931. VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. Boekwaarde. Afgeschreven. Schulden. Bezittingen. f f f Rekening uitbreiding en vernieuwing 1931. reeds ontvangen f 1.355.006,20“ f 210.913,21’ f 1.565.919,42 1.041,70 729,35 3.183,26 F Diverse voorraden 16.000,- Effecten in onderpand f 26.201,'1 f 13.569,23 67.946,82 Saldo verlies 1931 f 1.481.907.22 f 1.481.907,22’ Kapitaal gemeente ’s Gravenhage Kapitaal per 31 December 1930 Af: aflossing, afschrijving 1931. Vorderingen: Diverse Debiteuren Vermakeljjkhedenbelasting, voorraad coupons. Inbreng- en aan schattings waarde. 4.103,21 9.466,02 f 1.379.605,515 24.673,81 f 1.354.931,7O5 74,50 f 1.355.006,20s 86.013,57 15.441,60 Gebouwen Kon. Schouwburg en pand Sehouwburgstraat No. 6. Grond 3 500 m2 a 1’ 100, Gebouw 38 500 m3 Verbouwing 1914 Meubilair Verlichtingsinstallatie Verwarmingsinstallatie Decors en requisieten Muziekbibliotheek 17.757,43 63.070,— 56.413,95 26.895,48 17.047,40’ 28.403,95 1.325,— 201,71 26.000,— 874,80 22.800,— 350.000,— 741.117,70 220.150,— 101.133,83 75.774,52 32.090,11’ 44.128,25’ 1.525,— 350.000,-! 723.360,27 157.080,— 44.719.88 48.879,04 15.042,71 15.724,301 200,— Geld: Kasgeld Deposito Gemeenteontvanger Gemeente ’s-Gravenhage (Rekening-Courant) Crediteuren Bespreekgelden (abonnementen) voor 1932 Gestelde waarborgsommen Huur lokaliteiten ten bate van 1932 ^Algemeene onkosten salarissen nog te betalen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1149