47 18 VOORRADEN. VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. 1.052,56 Electrische lampen enz. f Brandstoffen 366,— 856,17 Kantoorbeh oef ten Dienstkleeding 305,90 Gereedschappen 272,14 183,85 Programma's voor dienst 1932 146,64 f 3.183,26 Materialen voor de decors en requi- sieten, verven en hout

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1150