6 tot en met 31 Maart 1932 open te stellen op Woensdag- en Zaterdagmiddagen van 1315/2 uur. De piasvijver in het Zuiderpark werd op namiddagen, waar op aan de scholen ijsvacantie werd gegeven, beschikbaar gesteld ten behoeve van door het onderwijzend personeel te geven onderricht in schaatsenrijden aan leerlingen van enkele open bare scholen voor buitengewoon lager onderwijs. Aangezien de te vorigen jare genomen proef om tijdens de zomervacantie de speelplaatsen van een vijftal openbare scholen te gebruiken om de kinderen uit de omgeving dier scholen in de gelegenheid te stellen, onder toezicht van één persoon, te spelen, geslaagd was, werd daartoe ook dit jaar besloten. Voor genoemd doel werden thans aangewezen de speelplaat sen der lagere scholen aan de Hemsterhuisstraat 154, de Ketel- straat 21/23 en de Sneeuwbalstraat 137, alsmede van de Ge meentelijke bewaarscholen aan het Vaiilantplein 17 en de Spil- straat 25. Deze speelplaatsen werden gedurende het tijdvak 29 Juli tot en met 15 Augustus (behalve de Zondagen) bezocht door onder scheidenlijk 400, 400, 590, 1 381 en 1 562 of in totaal 4 333 kinderen; gemiddeld per dag was het aantal kinderen onder scheidenlijk 25, 25, 37, 86 en 98. De volgende staten geven een overzicht van het bezoek der kinderen aan de terreinen, staande onder leiding van daartoe aangesteld personeel: Terreinen. Mei Juni Juli Sept. April Aug. 307 Vermeerstraat Bejjersstraat. Gaslaan Broeksloot v.-Tuyllstraat Scholstraat Seinpoststraat Totaal 1931 1930 38074 38698 Aantal kinderen, dat in onderstaande maanden de terreinen bezocht (verkregen door samentelling van de gemiddelde aantallen op de speeldagen). 6233 7656 7409 5341 4719 3706 3010 26890 29394 4683 3606 5154 3727 3148 3279 3293 29543 22175 4886 4177 5873 4283 3910 2832 3582 37553 20905 6463 6412 6689 5340 5617 3420 3612 44601 15768 8195 8244 8730 7054 5582 3095 3701 21730 17486 3708 2705 4334 2812 3010 2370 2791 2311 10446 Herfstvac. 2—7 Nov. 433 515 419 485 152 48 VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1156