ALPHABETISCH REGISTER. 10,13, 34 41 12 27 39 87 Arbeidstherapie 45 8 41 14 14 33 6 10 14 8 72 103 75 104 62 97 57 57 69 9 10 32 70 100, 103 94, 95 20 26 98 30 20 23 24 22 94 40 82 55 71 72 20, 72 71 34 34 34 40 15 36 38 24 17 Arbeidswet I Archief (Gemeente-) I Armenzorg I Arti et Industrial (Vereeniging) I Autobusdiensten Avondnijverheidsscholen J Badbeheer (Stichting Centraal). I Bank en zweminrichtingen van Leening (Gemeente-). (Gemeente-) der Gemeentesecretarie van de Politie by de takken van dienst s Ambtswoningen bij scholen Annuïteitsleeningen Apotheek (Gemeente-) S Apothekers I Arbeid Arbeidsbemiddeling j Arbeidsbeurs (Gem.) Arbeidsmarkt Aanbestedingen I Aankoop van Gem.-eigendommen I Aanmonstering van scheepsvolk I Academie van Beeldende Kunsten Achterlijke kinderen (Onderwijs aan) Administrateurs (Directeuren en) I Alarmeeringsinrichtingen I Ambachtsscholen Ambtenaren van den Burgerlijken Stand Bijlage I Verslag bladz. bladz. No.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1168