15 18 41 41 36 2 23 23 25 24 41 14 18 24 10, 34 60 24, 25, 50 63 94, 95 12 28 50 57 59 94 97 23 12 10 13 14 72 58 68 25 56 34, 48 48 15, 35 17 7 24 54 15, 21 14 7 8 7 35 11 38 12 38 36 88 18 3 65 27 31 92 92 102 102 102 50 88 25 58, 60 60 ALPHABETISCH REGISTER. II No. 1, 12 48 9 ziekten 55 18 41 39 9 22, 44,81 43 Bankwezen Bedrijven en diensten (Organisatie van Gemeente-) Begraafplaatsen Begrooting (Gemeente-) Belasting (Plaatselijke Inkomsten-) (Vaste uit den Raad) (Tijdelijke uit den Raad) waarvan alle of enkele leden door den Raad of door Burgemeester en Wethouders zyn benoemd (Overige en Besturen) Verslag bladz. Bijlage bladz. Belastingen (Plaatselijke) (RÜks-) Beroepskeuze (Voorlichting b(j) Besmettelijke veeziekten Bestedelingenhuis Besturen (Overige Commissiën en) Bestuur (Het) Beteelde gronden Bevolking Bevolkingsregister Bewaarschoolonderwijs Bewaarschoolonderwijzeressen (Opleiding van) Bibliotheken (Openbare leeszalen en) Bioscoop (Schoolmuseum en -) (R.-K. School-) - en tooneelvoorstellingen (Toezicht op) Blinden (Zorg voor) Boetenfonds Bouw- en Woningtoezicht Bouw- en Woon verordening Bouwmaatschappij (N.V. Haagsche (Habo)) Bouwverbod Brandweer Bruggen Buitengewoon lager onderwijs Burgemeester en Wethouders (College van) Burgerlijke Stand Burgerwacht (Haagsche) Centraal Badbeheer (Stichting) Woningbeheer (Stichting) Centrale Oudercommissie Centrale school voor machineschryven Chefs van de Afdeelingen der Secretarie College van Burgemeester en Wethouders Commissie uit de ingezetenen (Verkiezing) Commissiën n ■n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1169