1 3 ’s-Gravenhage, 11 Maart 1932. Het Gemeentelijk Scheidsgerecht, J. PLANTENGA, Voorzitter. J. J. BOASSON, Secretaris. een door den directeur tegen hem getroffen maatregel in beroep kon komen, daar hij in de onderstelling verkeerde, dat een defi nitieve beslissing zou volgen, waardoor de beroepstermijn was verstreken, Burgemeester en Wethouders heeft verzocht daar tegen maatregelen te nemen. Naar aanleiding daarvan hebben Burgemeester en Wethou ders aan de hoofden van takken van dienst de noodige voor schriften gegeven. Een overzicht van de behandelde zaken gaat hierbij (bijlage I) alsmede een overzicht van aan ambtenaren en werklieden in 1931 opgelegde straffen en schadevergoedingen (bijlage II). VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK SCHEIDSGERECHT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 116