9 24 38 24 38 12 38 20 17 22 17 73 26 Gevonden voorwerpen Gezondheid (Openbare) Gezondheidscommissie Gezondheidsdienst (Gem. Geneeskundige en). Gemeentepersoneel (Raadsbesluiten met betrekking tot het) Gemeentepolitie 62 104 64 97 97 95 63, 66, 68 63 68 107 43 43 41 28 9 7 43 8, 33 1,10.25, 47 Gezondheidskoloniën Gezondheidstoestand Grenswijziging Groenten veilin gen Grondbedrijf (Gem.) Grondgebied en eigendommen Grootboeken der ’s-Gravenhaagsche Gemeenteschuld. Gymnasia 27, 56, 83, 84 84 54 31 66 33 31 48 101 25 30 48 24 19, 24, 25, 50, 72, 89, 112 3, 4 13 14 15 4 33 23 20 48 34 61, 63 55 24, 101 27, 56, 83, 84 50 54 raad (Vaste commission uit den) (Tijdelijke commission uit den) (Commission, waarvan alle of enkele leden door den of door Burgemeester en Wethouders zijn benoemd) (Verkiezing) rekening secretarie (Ambtenaren der) secretaris schuld (Grootboeken der ’s-Gravenhaagsche) schulden werken Geneesheeren Geneeskundig Schooltoezicht Geneeskundige en Gezondheidsdienst (Gem.) 20, 25,47 19, 25, i' Haagsch Crisis-Comité Haagsche Bouwmaatschappij (N.V. (Habo)) Mij. voor Gasdistributie (N.V. (Hamag)) Sport- en Speelterreinen (Stichting) Tramweg-Maatschappij (N.V. Gemengd Bedrijf) Haghe (Vereeniging Die) Handel (Landbouw, en Nijverheid) Handelscursussen Handelsscholen Handenarbeid (Cursussen voor) Haven- (Gem. Dienst van en Marktwezen) Havenbedrijf. IV ALPHABETISCH REGISTER. No. n H it Bijlage bladz. Verslag bladz. 14

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1171